56358_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
56358
Liten endring i detaljhandelen
statistikk
2012-01-06T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksennovember 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Liten endring i detaljhandelen

Sesongjusterte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,2 prosent fra oktober til november i 2011, dette etter en større økning måneden før.

Bransjene internettsalg og sportsbutikker hadde en nedgang i omsetningsvolumet, mens IKT-utstyr i spesialforetninger hadde en økning fra oktober til november i fjor.

Detaljomsetningsindeksen i volum, sesongjustert og trend 2002-2011

Uten justering for sesongvariasjoner og målt i volum, omsatte detaljhandelsbedriftene for 1,3 prosent mer fra september til og med november 2011, sammenlignet med samme periode i 2010. Dagligvarehandelen økte omsetningsvolumet med 2,6 prosent i tremånedersperioden. Dagligvarehandelen står for over 35 prosent av omsetningen i detaljhandelen.

Detaljomsetningsindeksen. November 2011. 2005=100
  November 2011 Endring i prosent
  Oktober 2011-
november 2011
November 2010-
november 2011
September-november 2010-
september-november 2011
Januar-november 2010-
januar-november 2011
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner.
Volumindeks sesongjustert
 120,9 0,2      
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner.
Volumindeks sesongjustert
 124,8 0,1      
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner.
Volumindeks ujustert
 124,1   0,6 1,3 2,1
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner.
Volumindeks ujustert
 129,1   0,9 1,7 2,5
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner.
Verdiindeks ujustert
 133,4   2,1 3,0 2,9
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner.
Verdiindeks ujustert
 135,1   2,0 2,6 2,4

Detaljomsetningsindeksens formål og omfang

Formålet med indeksen er å beskrive verdi- og volumutviklingen i detaljhandelen, eksklusiv salg av motorvogner, men inklusiv omsetning på bensinstasjoner. Detaljhandel omfatter virksomheter som driver salg av nye og brukte varer til private husholdninger. Salget kan foregå enten fra fast utsalgssted, mobilt utsalgssted, torgplass eller per Internett/postsordre. Eksempler på detaljhandel kan være: salg av mat, drikke, klær, sko, elektriske husholdningsapparater, møbler, byggevarer med mer.

Verdiindekser og volumindekser

Verdiindeksene viser omsetningsutviklingen uten justeringer for prisendringer. Volumindeksene viser omsetningsutviklingen korrigert for prisendringer. Dette omtales også som utvikling i faste priser.

Sesongjusterte tall

Når det gjelder sesongjustering, kan tidligere publiserte sesongjusterte tall bli revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien. For mer informasjon, les mer om sesongjusteringer her (pdf-dokument).

Tabeller: