9991_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
9991
Lav desemberhandel
statistikk
2011-01-31T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksendesember 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lav desemberhandel

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 2,0 prosent fra november til desember i fjor, viser volumindeksen justert for sesongvariasjoner. Omsetningsvolumet er dermed tilbake på samme nivå som i oktober 2010.

Detaljomsetningsindeksen i volum, sesongjustert 2002-2010

Omsetningsvolumet falt for de fleste bransjene fra november til desember i fjor.

Uten justering for sesongvariasjoner og målt i volum omsatte detaljhandelsbedriftene for 2,1 prosent mer i desember 2010 enn i desember 2009. Eksklusiv bensinstasjonene økte omsetningsvolumet med 2,6 prosent i samme periode.

Målt i verdi, og ikke justert for prisendringer, omsatte detaljhandelsbedriftene for 1,7 prosent mer i desember i fjor sammenlignet med desember året før. Ser man bort fra bensinstasjonene, var økningen på 1,6 prosent i samme periode

Detaljomsetningsindeksen. Desember 2010. 2005=100
  Desember 2010 Endring i prosent
  November 2010-
desember 2010
Desember 2009-
desember 2010
Januar-desember 2009-
januar-desember 2010
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert  118,4 -2,0    
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert  121,7 -2,0    
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks ujustert  154,5   2,1 1,7
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks ujustert  163,1   2,6 2,3
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks ujustert  162,6   1,7 2,2
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Verdiindeks ujustert  168,2   1,6 2,2

Detaljomsetningsindeksens formål og omfang

Formålet med indeksen er å beskrive verdi- og volumutviklingen i detaljhandelen, eksklusiv salg av motorvogner, men inklusiv omsetning på bensinstasjoner. Detaljhandel omfatter virksomheter som driver salg av nye og brukte varer til private husholdninger. Salget kan foregå enten fra fast utsalgssted, mobilt utsalgssted, torgplass eller per Internett/postsordre. Eksempler på detaljhandel kan være: salg av mat, drikke, klær, sko, elektriske husholdningsapparater, møbler, byggevarer med mer.

Verdiindekser og volumindekser

Verdiindeksene viser omsetningsutviklingen uten justeringer for prisendringer. Volumindeksene viser omsetningsutviklingen korrigert for prisendringer. Dette omtales også som utvikling i faste priser.

Sesongjusterte tall

Når det gjelder sesongjustering, kan tidligere publiserte sesongjusterte tall bli revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien. For mer informasjon, les mer om sesongjusteringer her (pdf-dokument).

Tabeller: