2924_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
2924
Stabil detaljhandel
statistikk
2009-09-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenaugust 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabil detaljhandel

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,2 prosent fra juli til august i år, viser volumindeksen justert for sesongvariasjoner.

Detaljomsetningsindeksen i volum, sesongjustert 2002-2009

Sesongjustert volumindeks for butikkhandel med bredt vareutvalg, som i hovedsak består av dagligvarebutikker, hadde en vekst på 0,7 prosent fra juli til august i år. Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger, slik som byggevarer, elektriske husholdningsapparater og møbler gikk samtidig opp 0,6 prosent. Sesongjusterte tall for IKT-utstyr i spesialforretninger viser derimot en nedgang på 4,4 prosent fra juli til august i år.

Uten justering for sesongvariasjoner og målt i volum omsatte detaljhandelsbutikkene - eksklusiv bensinstasjoner - for 1,5 prosent mer i august i år enn i august i fjor. Salget av fritidsutstyr, klær, postordre- og internettsalg, bidro mest til økningen. Bensinstasjonene hadde derimot en nedgang i omsetningsvolumet på 9,0 prosent i samme periode.

Verdivekst på 2,0 prosent

Målt i verdi omsatte detaljhandelsbedriftene (ikke justert for prisendringer) for 2,0 prosent mer i august i år enn i august i fjor. Ser man bort i fra bensinstasjonene, var veksten på 3,0 prosent i samme periode.

Detaljomsetningsindeksen. August 2009. 2005=100
  August 2009 Endring i prosent
  Juli 2009-
august 2009
August 2008-
august 2009
September 2007-august 2008-
september 2008-august 2009
Januar-august 2008-
januar-august 2009
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Volumindeks sesongjustert  116,2 0,2      
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Volumindeks sesongjustert  119,3 0,3      
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Volumindeks ujustert  119,2   0,4 -0,4 -0,6
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Volumindeks ujustert  121,7   1,5 0,2 0,2
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Verdiindeks ujustert  125,5   2,0 1,4 1,1
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Verdiindeks ujustert  125,5   3,0 2,1 2,1

Tabeller: