9987_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
9987
Nedgang i detaljhandelen
statistikk
2001-05-23T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenapril 2001

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i detaljhandelen

Ujustert volumindeks for detaljhandel gikk ned med 1,3 prosent de fire første månedene i år sammenlignet med de fire første månedene i fjor.

Verdiindeksen steg med 1,8 prosent i de fire første månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor. Prisindeksen økte med 3,2 prosent i samme periode. Detaljhandel er i denne sammenheng eksklusiv motorkjøretøy og bensin. Sesongjustert volumindeks gikk ned med 1,1 prosent fra mars til april i år. Den sesongjusterte volumindeksen for april er 116,8 prosentpoeng. Dette er 0,1 prosent lavere enn gjennomsnittet av de fire første månedene i år.

Ujustert volumindeks for butikkhandel med bredt vareutvalg, som i stor grad består av kolonialforretninger, gikk ned med 0,6 prosent de fire første månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor. Innenfor næringen butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger gikk volumindeksen ned med 3,2 prosent i samme periode. I butikkhandel med apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler gikk derimot ujustert volumindeks opp med 2,5 prosent.

Foreløpige tall

Tallene bygger på 8 300 oppgaver, som er om lag 700 færre enn det som normalt vil ligge til grunn for publisering av endelig detaljomsetningsindeks 7. juni.

 

Detaljomsetningsindeksen. April 2001. Foreløpige tall. 1995=100
 
 April 2001Endring i prosent
 Mars-april 2001April 2000-april 2001Mai 1999-april 2000 - mai 2000-april 2001Januar-april 2000 - januar-april 2001
 
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Verdiindeks115,4 0,72,71,8
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks ujustert103,6 -2,20,3-1,3
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks sesongjustert116,8-1,1-1,30,5-0,8