84241_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
84241
Økning i detaljhandelen
statistikk
2012-10-31T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenseptember 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økning i detaljhandelen

Etter tre måneder med stabil detaljhandel viser den sesongjusterte indeksen en vekst på 0,6 prosent i omsetningsvolumet fra august til september i år.

Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2006-2012

De fleste bransjer hadde økning i omsetningsvolumet, mens salget i dagligvarebutikkene var uendret fra august til september.

Uten justering for sesongvariasjoner økte omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene med 1,7 prosent fra juli til og med september i år, sammenlignet med samme periode i 2011.

Butikker med salg av IKT-utstyr hadde en økning i omsetningsvolumet på mer enn 10 prosent fra juli til september 2011 til samme periode i 2012. I volum økte omsetningen via Internett med 7 prosent i denne perioden. En god vekst var det også i klesbutikkene som økte salget med vel 6 prosent. Dagligvarehandelen hadde derimot en vekst på under 1 prosent i denne perioden.

Detaljomsetningen. September 2012. 2005=100
  September 2012 Endring i prosent
  August 2012-
september 2012
September 2011-
september 2012
Juli 2011-september 2011-
juli 2012-september 2012
Januar- september 2011-
januar-september 2012
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert  124,8 0,6      
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert  129,6 0,7      
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks ujustert  118,9   0,3 1,7 3,6
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks ujustert  123,2   0,4 2,0 4,1
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks ujustert  128,4   0,2 1,8 4,2
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Verdiindeks ujustert  128,5   -0,2 1,7 4,2

Detaljomsetningsindeksens formål og omfang

Formålet med indeksen er å beskrive verdi- og volumutviklingen i detaljhandelen, eksklusiv salg av motorvogner, men inklusiv omsetning på bensinstasjoner. Detaljhandel omfatter virksomheter som driver salg av nye og brukte varer til private husholdninger. Salget kan foregå enten fra fast utsalgssted, mobilt utsalgssted, torgplass eller per Internett/postordre. Eksempler på detaljhandel kan være: salg av mat, drikke, klær, sko, elektriske husholdningsapparater, møbler, byggevarer med mer.

Verdiindekser og volumindekser

Verdiindeksene viser omsetningsutviklingen uten justeringer for prisendringer. Volumindeksene viser omsetningsutviklingen korrigert for prisendringer. Dette omtales også som utvikling i faste priser.

Sesongjusterte tall

Når det gjelder sesongjustering, kan tidligere publiserte sesongjusterte tall bli revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien. For mer informasjon, les mer om sesongjusteringer her (pdf-dokument).

Tabeller: