84239_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
84239
Stabil detaljhandel
statistikk
2012-09-28T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenaugust 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabil detaljhandel

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned 0,2 prosent fra juli til august 2012, viser sesongjusterte tall. Detaljhandelen har dermed holdt seg på samme nivå de tre siste månedene.

Detaljomsetningen i volum, sesongjustert 2006-2012

De fleste bransjer hadde nedgang i omsetningsvolumet fra juli til august i år. Salget i dagligvarebutikkene hadde derimot en økning på 1,7 prosent.

Uten justering for sesongvariasjoner økte omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene med 3,7 prosent fra juni til og med august i år, sammenlignet med samme periode i 2011.

Butikkhandel med blant annet salg av klær og sko, samt butikker med salg av elektriske husholdningsapparater og byggevarer, økte omsetningsvolumet med henholdsvis 5,6 og 5,3 prosent i tremånedersperioden. Dagligvarehandelen økte i samme periode omsetningsvolumet med 3,1 prosent, og stod for over 36 prosent av omsetningen i detaljhandelen.

Detaljomsetningen. August 2012. 2005=100
  Endring i prosent
  August 2012    Juli 2012-
august 2012
   August 2011-
august 2012
   Juni 2011-august 2011-
juni 2012-august 2012
   Januar-august 2011-
januar-august 2012
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert  123,8 -0,2      
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert  128,6 -0,1      
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks ujustert  129,9   2,3 3,7 4,1
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks ujustert  134,6   2,7 4,3 4,6
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks ujustert  138,2   2,8 3,8 4,7
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Verdiindeks ujustert  138,3   3,1 4,3 4,8

Detaljomsetningsindeksens formål og omfang

Formålet med indeksen er å beskrive verdi- og volumutviklingen i detaljhandelen, eksklusiv salg av motorvogner, men inklusiv omsetning på bensinstasjoner. Detaljhandel omfatter virksomheter som driver salg av nye og brukte varer til private husholdninger. Salget kan foregå enten fra fast utsalgssted, mobilt utsalgssted, torgplass eller per Internett/postordre. Eksempler på detaljhandel kan være: salg av mat, drikke, klær, sko, elektriske husholdningsapparater, møbler, byggevarer med mer.

Verdiindekser og volumindekser

Verdiindeksene viser omsetningsutviklingen uten justeringer for prisendringer. Volumindeksene viser omsetningsutviklingen korrigert for prisendringer. Dette omtales også som utvikling i faste priser.

Sesongjusterte tall

Når det gjelder sesongjustering, kan tidligere publiserte sesongjusterte tall bli revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien. For mer informasjon, les mer om sesongjusteringer her (pdf-dokument).

Tabeller: