84237_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
84237
Vi handlet litt mer i juli
statistikk
2012-08-31T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenjuli 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vi handlet litt mer i juli

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,2 prosent fra juni til juli 2012, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang fra mai til juni.

Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2006-2012

De fleste bransjer hadde økning i omsetningsvolumet fra juni til juli i år. Salget i dagligvarebutikkene hadde derimot en nedgang i denne perioden.

Uten justering for sesongvariasjoner økte omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene med 4,3 prosent fra tremånedersperioden mai til og med juli 2011, til den samme perioden i år.

Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger økte omsetningsvolumet med 5,8 prosent i denne tremånedersperioden. Denne gruppen omfatter blant annet salg av elektriske husholdningsapparater, byggevarer, møbler og andre innredningsartikler. Butikker med blant annet salg av klær og sko hadde en økning på 5,3 i denne perioden.

Detaljomsetningsindeksen. Juli 2012. 2005=100
Endring i prosent
Juli 2012 Juni 2012-
juli 2012
Juli 2011-
juli 2012
Mai 2011-juli 2011-
mai 2012-juli 2012
Januar- juli 2011-
januar-juli 2012
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert  124,3 0,2
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert  128,9 -0,1
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks ujustert  123,9 2,6 4,3 4,4
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks ujustert  127,6 2,7 4,8 4,8
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks ujustert  132,4 2,2 4,6 5,0
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Verdiindeks ujustert  131,8 2,2 5,0 5,1

Detaljomsetningsindeksens formål og omfang

Formålet med indeksen er å beskrive verdi- og volumutviklingen i detaljhandelen, eksklusiv salg av motorvogner, men inklusiv omsetning på bensinstasjoner. Detaljhandel omfatter virksomheter som driver salg av nye og brukte varer til private husholdninger. Salget kan foregå enten fra fast utsalgssted, mobilt utsalgssted, torgplass eller per Internett/postordre. Eksempler på detaljhandel kan være: salg av mat, drikke, klær, sko, elektriske husholdningsapparater, møbler, byggevarer med mer.

Verdiindekser og volumindekser

Verdiindeksene viser omsetningsutviklingen uten justeringer for prisendringer. Volumindeksene viser omsetningsutviklingen korrigert for prisendringer. Dette omtales også som utvikling i faste priser.

Sesongjusterte tall

Når det gjelder sesongjustering, kan tidligere publiserte sesongjusterte tall bli revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien. For mer informasjon, les mer om sesongjusteringer her (pdf-dokument).

Tabeller: