84235_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
84235
Detaljhandelen ned i juni
statistikk
2012-08-13T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenjuni 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljhandelen ned i juni

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 1,4 prosent fra mai til juni, viser sesongjusterte tall. Det skjer etter en vekst de fleste måneder hittil i år.

Salget i dagligvarebutikkene og bensinstasjonene bidro særlig til nedgangen med henholdsvis 1,8 og 4,5 prosent. Dagligvarebutikkene utgjør over 35 prosent og bensinstasjonene 11 prosent av omsetningen i detaljhandelen.

Detaljomsetningsindeksen i volum, sesongjustert 2006-2012

Uten justering for sesongvariasjoner økte omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene med 2,4 prosent i tremånedersperioden april til og med juni 2012, sammenlignet med den samme perioden året før.

Dagligvarehandelen økte omsetningsvolumet med 2,6 prosent i samme periode. Butikker med salg av IKT-utstyr hadde en vekst på 10,9 prosent. Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger økte omsetningsvolumet med 5,3 prosent i denne tremånedersperioden. Denne gruppen omfatter blant annet salg av elektriske husholdningsapparater, byggevarer, møbler og andre innredningsartikler.

Detaljomsetningsindeksen. Juni 2012. 2005=100
  Juni 2012 Endring i prosent
  Mai 2012-
juni 2012
Juni 2011-
juni 2012
April 2011-juni 2011-
april 2012-juni 2012
Januar-juni 2011-
januar-juni 2012
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert  124,2 -1,4      
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert  129,1 -1,1      
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks ujustert  133,3   6,2 2,4 4,7
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks ujustert  138,6   7,4 2,9 5,2
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks ujustert  142,9   6,3 3,0 5,5
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Verdiindeks ujustert  144,1   7,6 3,2 5,6

Detaljomsetningsindeksens formål og omfang

Formålet med indeksen er å beskrive verdi- og volumutviklingen i detaljhandelen, eksklusiv salg av motorvogner, men inklusiv omsetning på bensinstasjoner. Detaljhandel omfatter virksomheter som driver salg av nye og brukte varer til private husholdninger. Salget kan foregå enten fra fast utsalgssted, mobilt utsalgssted, torgplass eller per Internett/postordre. Eksempler på detaljhandel kan være: Salg av mat, drikke, klær, sko, elektriske husholdningsapparater, møbler, byggevarer med mer.

Verdiindekser og volumindekser

Verdiindeksene viser omsetningsutviklingen uten justeringer for prisendringer. Volumindeksene viser omsetningsutviklingen korrigert for prisendringer. Dette omtales også som utvikling i faste priser.

Sesongjusterte tall

Når det gjelder sesongjustering, kan tidligere publiserte sesongjusterte tall bli revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien. For mer informasjon, les mer om sesongjusteringer her (pdf-dokument).

Tabeller: