84233_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
84233
Vi handlet mer i mai
statistikk
2012-06-29T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenmai 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vi handlet mer i mai

Etter en svak utvikling i april gikk omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene opp 1,7 prosent i mai 2012. Omsetningsvolumet i mai er det høyeste som er registrert, dette viser sesongjusterte tall.

Salget på bensinstasjonene, samt omsetningen i butikker med salg av dagligvarer, klær og sko, bidro særlig til økningen av omsetningsvolumet fra april til mai i år.

Detaljomsetningsindeksen i volum, sesongjustert 2002-2012

Uten justering for sesongvariasjoner økte omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene med 3 prosent i tremånedersperioden mars til og med mai 2012, sammenlignet med den samme perioden året før.

Dagligvarehandelen økte omsetningsvolumet med 3,1 prosent i den samme perioden, og stod for over 37 prosent av den totale omsetningen. Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger hadde en omsetningsvekst på 4,6 prosent. Det var spesielt butikker med salg av elektriske husholdningsapparater og byggevarer som bidro til veksten. Spesialforretninger med nærings- og nytelsesmidler hadde en vekst i omsetningsvolumet på 3,2 prosent i denne tremånedersperioden.

Detaljomsetningsindeksen. Mai 2012. 2005=100
  Mai 2012 Endring i prosent
  April 2012-
mai 2012
Mai 2011-
mai 2012
Mars 2011-mai 2011-
mars 2012-mai 2012
Januar- mai 2011-
januar-mai 2012
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert  126,1 1,7      
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert  130,7 1,6      
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks ujustert  122,7   4,1 3,0 4,4
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks ujustert  126,1   4,2 3,3 4,7
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks ujustert  134,7   5,2 3,9 5,3
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Verdiindeks ujustert  133,8   5,1 3,9 5,2

Detaljomsetningsindeksens formål og omfang

Formålet med indeksen er å beskrive verdi- og volumutviklingen i detaljhandelen, eksklusiv salg av motorvogner, men inklusiv omsetning på bensinstasjoner. Detaljhandel omfatter virksomheter som driver salg av nye og brukte varer til private husholdninger. Salget kan foregå enten fra fast utsalgssted, mobilt utsalgssted, torgplass eller per Internett/postordre. Eksempler på detaljhandel kan være: salg av mat, drikke, klær, sko, elektriske husholdningsapparater, møbler, byggevarer med mer.

Verdiindekser og volumindekser

Verdiindeksene viser omsetningsutviklingen uten justeringer for prisendringer. Volumindeksene viser omsetningsutviklingen korrigert for prisendringer. Dette omtales også som utvikling i faste priser.

Sesongjusterte tall

Når det gjelder sesongjustering, kan tidligere publiserte sesongjusterte tall bli revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien. For mer informasjon, les mer om sesongjusteringer her (pdf-dokument).

Tabeller: