84231_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
84231
Liten endring i detaljhandelen
statistikk
2012-05-31T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenapril 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Liten endring i detaljhandelen

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned 0,2 prosent fra mars til april i år, viser sesongjusterte tall.

De fleste bransjer hadde vekst i omsetningen sist måned. Likevel opplevde den samlede detaljhandelen en liten nedgang. Detaljhandel utenom butikk og butikker med salg av klær og sko bidro særlig til denne nedgangen.

Detaljomsetnings i volum, sesongjustert og trend. 2002-2012

Uten justering for sesongvariasjoner økte omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene 3,9 prosent fra februar til og med april 2012, sammenlignet med samme periode året før.

Dagligvarehandelen økte i samme periode omsetningsvolumet med 2,9 prosent, og stod for over 35 prosent av omsetningen i detaljhandelen. Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger, hadde en omsetningsvekst på 7,0 prosent. Denne gruppen omfatter blant annet butikker med salg av elektriske husholdningsapparater, byggevarer, møbler og andre innredningsartikler.

Detaljomsetningsindeksen. April 2012. 2005=100
  April 2012 Endring i prosent
     Mars 2012-
april 2012
   April 2011-
april 2012
   Februar 2011-april 2011-
februar 2012-april 2012
   Januar-april 2011-
januar-april 2012
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert  123,8 -0,2      
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert  128,5 -0,1      
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks ujustert  106,6   -3,7 3,9 4,4
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks ujustert  109,6   -3,7 4,3 4,9
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks ujustert  116,9   -3,1 4,8 5,3
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Verdiindeks ujustert  115,8   -3,7 4,7 5,2

Endring i metode for sesongjustering

Som en del av påskekorrigeringen er det vanlig å ta hensyn til om dagene før skjærtorsdag faller i mars eller april. Modellene har til nå tatt utgangspunkt i en tredagersperiode (mandag-onsdag), men det spiller vanligvis ingen rolle nøyaktig hvor mange dager som velges. I år har det derimot betydning siden palmesøndag falt på 1. april. Dersom man isteden velger sju dager vil effekten av før-påske i år bli fordelt mellom mars og april. Med bakgrunn i de siste tallene har vi besluttet å endre perioden før påske fra tre til sju dager. Dette har medført at de sesongjusterte tallene for mars, som ble publisert 27. april, har blitt nedjustert.

Detaljomsetningsindeksens formål og omfang

Formålet med indeksen er å beskrive verdi- og volumutviklingen i detaljhandelen, eksklusiv salg av motorvogner, men inklusiv omsetning på bensinstasjoner. Detaljhandel omfatter virksomheter som driver salg av nye og brukte varer til private husholdninger. Salget kan foregå enten fra fast utsalgssted, mobilt utsalgssted, torgplass eller per Internett/postordre. Eksempler på detaljhandel kan være: Salg av mat, drikke, klær, sko, elektriske husholdningsapparater, møbler, byggevarer med mer.

Verdiindekser og volumindekser

Verdiindeksene viser omsetningsutviklingen uten justeringer for prisendringer. Volumindeksene viser omsetningsutviklingen korrigert for prisendringer. Dette omtales også som utvikling i faste priser.

Tabeller: