84229_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
84229
God marsmåned for detaljhandelen
statistikk
2012-04-27T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenmars 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

God marsmåned for detaljhandelen

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 2,1 prosent fra februar til mars i år, viser sesongjusterte tall. Det var også en oppgang i omsetningsvolumet i både januar og februar i år.

Detaljomsetningsindeksen i volum, sesongjustert 2002-2012

De fleste bransjer hadde en økning i sesongjustert omsetningsvolum fra februar til mars 2012.

Uten justering for sesongvariasjoner økte omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene med 7,3 prosent fra januar til og med mars 2012, sammenlignet med samme tremånedersperiode året før.

Dagligvarehandelen økte omsetningsvolumet med 6,4 prosent i samme periode, og stod for over 35 prosent av omsetningen i detaljhandelen. Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger, hadde en omsetningsvekst på 9,5 prosent i tremånedersperioden januar til mars i år. Denne gruppen omfatter blant annet butikker med salg av elektriske husholdningsapparater, byggevarer, møbler og andre innredningsartikler. Spesialforretninger som omfatter blant annet butikker med salg av klær og sko, bidro også til økningen.

Detaljomsetningsindeksen. Mars 2012. 2005=100
  Mars 2012 Endring i prosent
     Februar 2012-
mars 2012
   Mars 2011-
mars 2012
   Januar-mars 2011-
januar-mars 2012
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert  126,4 2,1    
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert  131,1 2,4    
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks ujustert  118,3   8,7 7,3
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks ujustert  122,4   9,6 7,9
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks ujustert  129,0   9,7 8,3
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Verdiindeks ujustert  129,1   10,2 8,4

Sesongjusterte tall for mars og april mer usikre

Det er viktig å være klar over ekstra usikkerhet knyttet til sesongjusterte tall for mars og april på grunn av ulik plassering av påsken fra år til år. I år falt påsken tidlig i april, noe som påvirker omsetningen i mars. Sesongjusteringen tar hensyn til dette, men det er vanskelig å korrigere for alle effektene. Først når tallene for april er klare, vil man få et mer fullstendig bilde av sesongjusterte tall for mars.

Detaljomsetningsindeksens formål og omfang

Formålet med indeksen er å beskrive verdi- og volumutviklingen i detaljhandelen, eksklusiv salg av motorvogner, men inklusiv omsetning på bensinstasjoner. Detaljhandel omfatter virksomheter som driver salg av nye og brukte varer til private husholdninger. Salget kan foregå enten fra fast utsalgssted, mobilt utsalgssted, torgplass eller per Internett/postordre. Eksempler på detaljhandel kan være: salg av mat, drikke, klær, sko, elektriske husholdningsapparater, møbler, byggevarer med mer.

Verdiindekser og volumindekser

Verdiindeksene viser omsetningsutviklingen uten justeringer for prisendringer. Volumindeksene viser omsetningsutviklingen korrigert for prisendringer. Dette omtales også som utvikling i faste priser.

Tabeller: