53224_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
53224
Detaljhandelen økte igjen i oktober
statistikk
2011-11-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenoktober 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljhandelen økte igjen i oktober

Sesongjusterte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,8 prosent fra september til oktober i år etter en tilsvarende nedgang måneden før.

Butikkhandel med byggevarer, møbler og elektriske varer var blant de bransjene som hadde en økning i omsetningsvolumet fra september til oktober. Salg via Internett og dagligvarehandelen bidro også til veksten.

Detaljomsetningsindeksen i volum, sesongjustert. 2002-2011

Vekst på vel 3 prosent

Uten justering for sesongvariasjoner og målt i volum omsatte detaljhandelsbedriftene for 3,4 prosent mer fra august til og med oktober 2011, sammenlignet med samme periode i fjor. Butikker med salg av elektriske varer, IKT-utstyr, sportsutstyr og klær bidro til vekst i salgsvolumet. Dagligvarehandelen har stadig en vekst, det samme gjelder internettsalg. Internettsalget gikk opp med 5,1 prosent i volum fra august til oktober i år.

Nedgang på bensinstasjonene

Omsetningsvolumet på bensinstasjonene gikk ned med 1,2 prosent i siste tremånedersperiode. Fra oktober i fjor til oktober i år var nedgangen på 1,1 prosent. I oktober 2011 økte volumet for detaljhandelen totalt med 1,0 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Detaljomsetningsindeksen. Oktober 2011. 2005=100
  Oktober 2011 Endring i prosent
  September 2011-
oktober 2011
Oktober 2010-
oktober 2011
August-oktober 2010-
august-oktober 2011
Januar-oktober 2010-
januar-oktober 2011
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert  120,7 0,8      
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner.
Volumindeks sesongjustert
 124,7 0,7      
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks ujustert  119,2   1,0 3,4 2,3
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner.
Volumindeks ujustert
 122,8   1,2 3,9 2,7
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks ujustert  129,0   2,6 4,5 3,0
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Verdiindeks ujustert  129,1   2,1 4,1 2,5

Reviderte tall

Grunnet ny informasjon fra oppgavegivere er delindeksen som omfatter salg på bensinstasjoner, korrigert fra juni til og med september. For detaljhandelen totalt er volumindeksen justert opp med 0,1 prosent for juli og august. De andre to månedene er uendret.

Detaljomsetningsindeksens formål og omfang

Formålet med indeksen er å beskrive verdi- og volumutviklingen i detaljhandelen, eksklusiv salg av motorvogner, men inklusiv omsetning på bensinstasjoner. Detaljhandel omfatter virksomheter som driver salg av nye og brukte varer til private husholdninger. Salget kan foregå enten fra fast utsalgssted, mobilt utsalgssted, torgplass eller per Internett/postordre. Eksempler på detaljhandel kan være: salg av mat, drikke, klær, sko, elektriske husholdningsapparater, møbler, byggevarer med mer.

Verdiindekser og volumindekser

Verdiindeksene viser omsetningsutviklingen uten justeringer for prisendringer. Volumindeksene viser omsetningsutviklingen korrigert for prisendringer. Dette omtales også som utvikling i faste priser.

Sesongjusterte tall

Når det gjelder sesongjustering, kan tidligere publiserte sesongjusterte tall bli revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien. For mer informasjon, les mer om sesongjusteringer her (pdf-dokument).

Tabeller: