53222_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
53222
Mindre handel i september
statistikk
2011-10-31T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenseptember 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mindre handel i september

Sesongjusterte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 0,7 prosent fra august til september i år etter en forholdsvis sterk vekst måneden før.

Salget på bensinstasjoner, salg av møbler, elektriske varer og klær bidro særlig til omsetningsnedgangen. Etter en sterk utvikling i august holdt kjøpet av dagligvarer seg stabilt fra august til september. Dagligvarer står for vel 36 prosent av omsetningen i detaljhandelen.

Detaljomsetningsindeksen i volum, sesongjustert 2002-2011

Vekst de siste tre månedene

Uten justering for sesongvariasjoner og målt i volum, omsatte detaljhandelsbedriftene for 2,6 prosent mer fra juli til og med september 2011, sammenlignet med samme periode i fjor. Dagligvarehandelen bidro særlig til å trekke salgsvolumet opp, men også møbler, elektriske varer, sportsutstyr, klær og sko bidro til veksten. På bensinstasjonene gikk derimot omsetningsvolumet ned med 1,6 prosent i samme periode.

Detaljomsetningsindeksen. September 2011. 2005=100
  September 2011 Endring i prosent
  August 2011-
september 2011
September 2010-
september 2011
Juli-september 2010-
juli-september 2011
Januar-september 2010-
januar-september 2011
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert  119,5 -0,7      
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert  123,7 -0,5      
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks ujustert  118,6   2,5 2,6 2,4
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks ujustert  122,7   3,0 3,1 2,9
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks ujustert  128,0   4,1 3,6 3,0
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Verdiindeks ujustert  128,7   3,8 3,1 2,5

Omsetning etter varegruppe for bensinstasjonene

På grunn av manglende opplysninger fra oppgavegivere publiseres ikke omsetning etter varegruppe for bensinstasjonene. Dette gjelder fra juni til september i år. Vi vil publisere disse tallene så snart detaljerte opplysninger foreligger. Total omsetning er imidlertid med i publiseringene.

Detaljomsetningsindeksens formål og omfang

Formålet med indeksen er å beskrive verdi- og volumutviklingen i detaljhandelen, eksklusiv salg av motorvogner, men inklusiv omsetning på bensinstasjoner. Detaljhandel omfatter virksomheter som driver salg av nye og brukte varer til private husholdninger. Salget kan foregå enten fra fast utsalgssted, mobilt utsalgssted, torgplass eller per Internett/postsordre. Eksempler på detaljhandel kan være: salg av mat, drikke, klær, sko, elektriske husholdningsapparater, møbler, byggevarer med mer.

Verdiindekser og volumindekser

Verdiindeksene viser omsetningsutviklingen uten justeringer for prisendringer. Volumindeksene viser omsetningsutviklingen korrigert for prisendringer. Dette omtales også som utvikling i faste priser.

Sesongjusterte tall

Når det gjelder sesongjustering, kan tidligere publiserte sesongjusterte tall bli revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien. For mer informasjon, les mer om sesongjusteringer her (pdf-dokument).

Tabeller: