53220_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
53220
God måned for detaljhandelen
statistikk
2011-09-29T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenaugust 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

God måned for detaljhandelen

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 1,7 prosent fra juli til august i år, viser volumindeksen justert for sesongvariasjoner.

Butikkhandel med salg av dagligvarer, klær og sko bidro særlig til omsetningsøkningen fra juli til august i år. Holder vi bensinstasjonene utenfor, var det en vekst i volumet på 1,3 prosent i denne perioden.

Detaljomsetningsindeksen i volum, sesongjustert. 2002-2011

Uten justering for sesongvariasjoner og målt i volum, omsatte detaljhandelsbedriftene for 6,7 prosent mer i august 2011 enn i august 2010. Eksklusiv bensinstasjonene var det en vekst i omsetningsvolumet på 7,6 prosent i samme periode.

Målt i verdi, og ikke justert for prisendringer, omsatte detaljhandelsbedriftene for 6,9 prosent mer i august i år enn i august i fjor. Ser man bort fra bensinstasjonene, var det en økning på 6,5 prosent i samme periode.

Detaljomsetningsindeksen. August 2011. 2005=100
  August 2011 Endring i prosent
  Juli 2011-
august 2011
   August 2010-
august 2011
   September 2009-august 2010-
september 2010-august 2011
   Januar-august 2010-
januar-august 2011
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert  120,5 1,7      
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert  124,5 1,3      
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks ujustert  127,1   6,7 2,6 2,4
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks ujustert  131,0   7,6 3,0 2,9
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks ujustert  134,6   6,9 2,6 2,9
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Verdiindeks ujustert  134,2   6,5 2,3 2,4

Omsetning etter varegruppe for bensinstasjonene

På grunn av manglende opplysninger fra oppgavegivere publiseres ikke omsetning etter varegruppe for bensinstasjonene. Dette gjelder både for juni, juli og august. Vi håper på å kunne publisere disse tallene i slutten av oktober. Total omsetning er imidlertid med i publiseringene.

Detaljomsetningsindeksens formål og omfang

Formålet med indeksen er å beskrive verdi- og volumutviklingen i detaljhandelen, eksklusiv salg av motorvogner, men inklusiv omsetning på bensinstasjoner. Detaljhandel omfatter virksomheter som driver salg av nye og brukte varer til private husholdninger. Salget kan foregå enten fra fast utsalgssted, mobilt utsalgssted, torgplass eller per Internett/postordre. Eksempler på detaljhandel kan være: Salg av mat, drikke, klær, sko, elektriske husholdningsapparater, møbler, byggevarer med mer.

Verdiindekser og volumindekser

Verdiindeksene viser omsetningsutviklingen uten justeringer for prisendringer. Volumindeksene viser omsetningsutviklingen korrigert for prisendringer. Dette omtales også som utvikling i faste priser.

Sesongjusterte tall

Når det gjelder sesongjustering, kan tidligere publiserte sesongjusterte tall bli revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien. For mer informasjon, les mer om sesongjusteringer her (pdf-dokument).

Tabeller: