53218_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
53218
Vi handlet mindre i juli
statistikk
2011-08-31T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenjuli 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vi handlet mindre i juli

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 0,9 prosent fra juni til juli i år, viser volumindeksen justert for sesongvariasjoner.

Detaljomsetningsindeksen i volum, sesongjustert 2002-2011

De fleste bransjene hadde nedgang i omsetningsvolumet fra juni til juli i år. Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler bidro særlig til nedgangen med 1,3 prosent. Holder vi bensinstasjonene utenfor, var det en nedgang på 0,7 prosent i denne perioden.

Uten justering for sesongvariasjoner og målt i volum omsatte detaljhandelsbedriftene for 1,3 prosent mindre i juli 2011 enn i juli 2010. Eksklusiv bensinstasjonene var det en nedgang i omsetningsvolumet på 1,2 prosent i samme periode.

Målt i verdi, og ikke justert for prisendringer, omsatte detaljhandelsbedriftene for 0,2 prosent mindre i juli i år enn i juli i fjor. Ser man bort fra bensinstasjonene, var det en nedgang på 1,0 prosent i samme periode.

Detaljomsetningsindeksen. Juli 2011. 2005=100
  Juli 2011 Endring i prosent
  Juni 2011-juli 2011 Juli 2010-juli 2011 August 2009-juli 2010-
august 2010-juli 2011
Januar-juli 2010-
januar-juli 2011
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert  118,5 -0,9      
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert  122,7 -0,7      
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks ujustert  120,9   -1,3 2,0 1,8
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks ujustert  124,2   -1,2 2,4 2,1
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks ujustert  129,6   -0,2 2,1 2,2
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Verdiindeks ujustert  128,9   -1,0 1,8 1,8

Omsetning etter varegruppe for bensinstasjonene

På grunn av manglende opplysninger fra oppgavegivere publiseres ikke omsetning etter varegruppe for bensinstasjonene før neste publisering. Dette gjelder både for juni og juli. Total omsetning er imidlertid med i publiseringen.

Detaljomsetningsindeksens formål og omfang

Formålet med indeksen er å beskrive verdi- og volumutviklingen i detaljhandelen, eksklusiv salg av motorvogner, men inklusiv omsetning på bensinstasjoner. Detaljhandel omfatter virksomheter som driver salg av nye og brukte varer til private husholdninger. Salget kan foregå enten fra fast utsalgssted, mobilt utsalgssted, torgplass eller per Internett/postordre. Eksempler på detaljhandel kan være: salg av mat, drikke, klær, sko, elektriske husholdningsapparater, møbler, byggevarer med mer.

Verdiindekser og volumindekser

Verdiindeksene viser omsetningsutviklingen uten justeringer for prisendringer. Volumindeksene viser omsetningsutviklingen korrigert for prisendringer. Dette omtales også som utvikling i faste priser.

Sesongjusterte tall

Når det gjelder sesongjustering, kan tidligere publiserte sesongjusterte tall bli revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien. For mer informasjon, les mer om sesongjusteringer her (pdf-dokument).

Tabeller: