53216_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
53216
Liten endring i detaljhandelen
statistikk
2011-08-12T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenjuni 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Liten endring i detaljhandelen

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,1 prosent fra mai til juni i år, viser volumindeksen justert for sesongvariasjoner.

Detaljomsetningsindeksen i volum, sesongjustert 2002-2011

Det var små endringer for de fleste bransjene med unntak av bensinstasjonene, hvor sesongjustert omsetningsvolum økte med 0,8 prosent.

Uten justering for sesongvariasjoner og målt i volum omsatte detaljhandelsbedriftene for 1,0 prosent mer i juni 2011 enn i juni 2010. Eksklusiv bensinstasjonene var det en økning i omsetningsvolumet på 1,2 prosent i samme periode.

Målt i verdi, og ikke justert for prisendringer, omsatte detaljhandelsbedriftene for 1,3 prosent mer i juni i år enn i juni i fjor. Ser man bort fra bensinstasjonene, var det en vekst på 0,6 prosent i samme periode.

Detaljomsetningsindeksen. Juni 2011. 2005=100
  Juni 2011 Endring i prosent
  Mai 2011-
juni 2011
Juni 2010-
juni 2011
Juli 2009-
juni 2010-
juli 2010-
juni 2011
Januar-juni 2010-
januar-juni 2011
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert  119,9 0,1      
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert  123,9 0,0      
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks ujustert  125,5   1,0 2,2 2,3
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks ujustert  129,1   1,2 2,7 2,8
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks ujustert  134,5   1,4 2,2 2,7
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Verdiindeks ujustert  133,9   0,5 2,1 2,3

Omsetning etter varegruppe for bensinstasjonene

På grunn av manglende opplysninger fra oppgavegivere publiseres ikke omsetning etter varegruppe for bensinstasjonene før neste publisering. Total omsetning er imidlertid med i publiseringen.

Detaljomsetningsindeksens formål og omfang

Formålet med indeksen er å beskrive verdi- og volumutviklingen i detaljhandelen, eksklusiv salg av motorvogner, men inklusiv omsetning på bensinstasjoner. Detaljhandel omfatter virksomheter som driver salg av nye og brukte varer til private husholdninger. Salget kan foregå enten fra fast utsalgssted, mobilt utsalgssted, torgplass eller per Internett/postsordre. Eksempler på detaljhandel kan være: salg av mat, drikke, klær, sko, elektriske husholdningsapparater, møbler, byggevarer med mer.

Verdiindekser og volumindekser

Verdiindeksene viser omsetningsutviklingen uten justeringer for prisendringer. Volumindeksene viser omsetningsutviklingen korrigert for prisendringer. Dette omtales også som utvikling i faste priser.

Sesongjusterte tall

Når det gjelder sesongjustering, kan tidligere publiserte sesongjusterte tall bli revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien. For mer informasjon, les mer om sesongjusteringer her (pdf-dokument).

Tabeller: