53214_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
53214
Detaljhandelen opp i mai
statistikk
2011-06-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenmai 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljhandelen opp i mai

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 1,2 prosent fra april til mai i år, viser volumindeksen justert for sesongvariasjoner.

Detaljomsetningsindeksen i volum, sesongjustert 2002-2011

De fleste bransjene hadde en økning i omsetningsvolumet fra april til mai i år. Bensinstasjonene hadde nedgang i salget i denne perioden. Ser man bort fra bensinstasjonene, var det en økning i omsetningsvolumet med 1,6 prosent fra april til mai i år.

Uten justering for sesongvariasjoner og målt i volum omsatte detaljhandelsbedriftene for 6,8 prosent mer i mai 2011 enn i mai 2010. Eksklusiv bensinstasjonene var det en økning i omsetningsvolumet på 7,7 prosent i samme periode.

Målt i verdi, og ikke justert for prisendringer, omsatte detaljhandelsbedriftene for 6,8 prosent mer i mai i år enn i mai i fjor.

Detaljomsetningsindeksen. Mai 2011. 2005=100
  Mai 2011 Endring i prosent
  April 2011-
mai 2011
Mai 2010-
mai 2011
Juni 2009-mai 2010-
juni 2010-mai 2011
Januar-mai 2010-
januar-mai 2011
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert  119,6 1,2      
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner.
Volumindeks sesongjustert
 123,9 1,6      
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks ujustert  117,9   6,8 2,3 2,7
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner.
Volumindeks ujustert
 121,0   7,7 2,9 3,2
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks ujustert  128,0   6,8 2,3 3,0
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner.
Verdiindeks ujustert
 127,3   6,8 2,3 2,7

Detaljomsetningsindeksens formål og omfang

Formålet med indeksen er å beskrive verdi- og volumutviklingen i detaljhandelen, eksklusiv salg av motorvogner, men inklusiv omsetning på bensinstasjoner. Detaljhandel omfatter virksomheter som driver salg av nye og brukte varer til private husholdninger. Salget kan foregå enten fra fast utsalgssted, mobilt utsalgssted, torgplass eller per Internett/postordre. Eksempler på detaljhandel kan være: salg av mat, drikke, klær, sko, elektriske husholdningsapparater, møbler, byggevarer med mer.

Verdiindekser og volumindekser

Verdiindeksene viser omsetningsutviklingen uten justeringer for prisendringer. Volumindeksene viser omsetningsutviklingen korrigert for prisendringer. Dette omtales også som utvikling i faste priser.

Sesongjusterte tall

Når det gjelder sesongjustering, kan tidligere publiserte sesongjusterte tall bli revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien. For mer informasjon, les mer om sesongjusteringer her (pdf-dokument).

Tabeller: