53208_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
53208
Detaljhandelen opp 0,7 prosent
statistikk
2011-03-31T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenfebruar 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljhandelen opp 0,7 prosent

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,7 prosent fra januar til februar i år, viser volumindeksen justert for sesongvariasjoner.

Detaljomsetningsindeksen i volum, sesongjustert. 2002-2011

De fleste bransjene hadde vekst i omsetningsvolumet fra januar til februar i år. Detaljhandel via Internett og postordre bidro særlig til økningen. Salg av nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger og salg av IKT-utstyr, hadde en svak nedgang i omsetningsvolumet fra januar til februar i år.

Uten justering for sesongvariasjoner og målt i volum, omsatte detaljhandelsbedriftene for 2,5 prosent mer i februar 2011 enn i februar 2010. Eksklusiv bensinstasjonene, økte omsetningsvolumet med 2,7 prosent i samme periode.

Verdivekst på 2,7 prosent

Målt i verdi, og ikke justert for prisendringer, omsatte detaljhandelsbedriftene for 2,7 prosent mer i februar i år enn i februar i fjor. Ser man bort fra bensinstasjonene, var oppgangen på 2,1 prosent i samme periode.

Detaljomsetningsindeksen. Februar 2011. 2005=100
  Februar 2011 Endring i prosent
  Januar 2010-
februar 2011
Februar 2010-
februar 2011
Mars 2009-februar 2010-
mars 2010-februar 2011
Januar-februar 2010-
januar-februar 2011
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert  118,9 0,7      
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert  122,5 0,7      
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks ujustert 98,8   2,5 1,6 1,1
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks ujustert  101,1   2,7 2,2 1,5
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks ujustert  105,8   2,7 1,9 1,0
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Verdiindeks ujustert  105,1   2,1 1,9 0,7

Detaljomsetningsindeksens formål og omfang

Formålet med indeksen er å beskrive verdi- og volumutviklingen i detaljhandelen, eksklusiv salg av motorvogner, men inklusiv omsetning på bensinstasjoner. Detaljhandel omfatter virksomheter som driver salg av nye og brukte varer til private husholdninger. Salget kan foregå enten fra fast utsalgssted, mobilt utsalgssted, torgplass eller per Internett/postordre. Eksempler på detaljhandel kan være: Salg av mat, drikke, klær, sko, elektriske husholdningsapparater, møbler, byggevarer med mer.

Verdiindekser og volumindekser

Verdiindeksene viser omsetningsutviklingen uten justeringer for prisendringer. Volumindeksene viser omsetningsutviklingen korrigert for prisendringer. Dette omtales også som utvikling i faste priser.

Sesongjusterte tall

Når det gjelder sesongjustering, kan tidligere publiserte sesongjusterte tall bli revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien. For mer informasjon, les mer om sesongjusteringer her (pdf-dokument).

Tabeller: