53206_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
53206
Liten endring i detaljhandelen
statistikk
2011-03-02T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenjanuar 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Liten endring i detaljhandelen

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 0,1 prosent fra desember i fjor til januar i år, viser volumindeksen justert for sesongvariasjoner.

Bensinstasjonene og butikker med salg av IKT-utstyr var blant de bransjene som bidro til nedgang i omsetningsvolumet fra desember 2010 til januar 2011. Holder vi bensinstasjonene utenfor, var det en økning på 0,1 prosent.

Detaljomsetningsindeksen i volum, sesongjustert 2002-2011

Uten justering for sesongvariasjoner og målt i volum omsatte detaljhandelsbedriftene for 0,2 prosent mindre i januar 2011 enn i januar 2010. Eksklusiv bensinstasjonene økte omsetningsvolumet med 0,4 prosent i samme periode.

Mindre salg av elektriske varer og sportsutstyr

Målt i verdi, og ikke justert for prisendringer, omsatte detaljhandelsbedriftene for 0,6 prosent mindre i januar i år sammenlignet med januar i fjor. Ser man bort fra bensinstasjonene, var det en nedgang på 0,7 prosent i samme periode. Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater og sportsutstyr bidro særlig til nedgangen.

Detaljomsetningsindeksen. Januar 2011. 2005=100
  Januar 2011 Endring i prosent
  Desember 2010-januar 2011 Januar 2010-januar 2011 Februar 2009-januar 2010-februar 2010-januar 2011 November 2009-januar 2010-november 2010-januar 2011
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert 1 118,1 -0,1      
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert 1 121,7 0,1      
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks ujustert  105,2   -0,2 1,6 3,2
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks ujustert  108,0   0,4 2,3 3,9
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks ujustert 1 109,9   -0,6 1,9 2,6
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Verdiindeks ujustert 1 109,5   -0,7 2,0 2,7

1  Tallet er rettet 2. mars 2011 kl 10.25.

Detaljomsetningsindeksens formål og omfang

Formålet med indeksen er å beskrive verdi- og volumutviklingen i detaljhandelen, eksklusiv salg av motorvogner, men inklusiv omsetning på bensinstasjoner. Detaljhandel omfatter virksomheter som driver salg av nye og brukte varer til private husholdninger. Salget kan foregå enten fra fast utsalgssted, mobilt utsalgssted, torgplass eller per Internett/postordre. Eksempler på detaljhandel kan være: salg av mat, drikke, klær, sko, elektriske husholdningsapparater, møbler, byggevarer med mer.

Verdiindekser og volumindekser

Verdiindeksene viser omsetningsutviklingen uten justeringer for prisendringer. Volumindeksene viser omsetningsutviklingen korrigert for prisendringer. Dette omtales også som utvikling i faste priser.

Sesongjusterte tall

Når det gjelder sesongjustering, kan tidligere publiserte sesongjusterte tall bli revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien. For mer informasjon, les mer om sesongjusteringer her (pdf-dokument).

Tabeller: