2894_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
2894
God novembermåned for detaljhandelen
statistikk
2011-01-07T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksennovember 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

God novembermåned for detaljhandelen

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 2,0 prosent fra oktober til november 2010. Det viser volumindeksen justert for sesongvariasjoner. De fleste bransjene hadde vekst fra oktober.

Detaljomsetningsindeksen i volum, sesongjustert. 2002-2010

Salg av sportsutstyr, IKT-utstyr og detaljhandel via Internett og postordre bidro særlig til omsetningsveksten fra oktober til november i fjor. Holder vi salget på bensinstasjonene utenfor, var det en økning i omsetningsvolumet på 1,8 prosent i samme periode.

Uten justering for sesongvariasjoner og målt i volum, omsatte detaljhandelsbedriftene for 7,9 prosent mer i november 2010 enn i november 2009. Eksklusiv bensinstasjonene, økte omsetningsvolumet med 8,7 prosent i samme periode.

Målt i verdi, og ikke justert for prisendringer, omsatte detaljhandelsbedriftene for 6,9 prosent mer i november 2010 sammenlignet med november 2009. Ser man bort fra bensinstasjonene, var økningen på 7,1 prosent i samme periode

Detaljomsetningsindeksen. November 2010. 2005=100
  November 2010 Endring i prosent
  Oktober 2010-
november 2010
November 2009-
november 2010
Desember 2008-november 2009-
desember 2009-november 2010
Januar-november 2009-
januar-november 2010
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Volumindeks sesongjustert  120,9 2,0      
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Volumindeks sesongjustert  124,3 1,8      
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Volumindeks ujustert  123,4   7,9 1,8 1,6
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Volumindeks ujustert  127,9   8,7 2,4 2,2
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Verdiindeks ujustert  130,6   6,9 2,6 2,3
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Verdiindeks ujustert  132,5   7,1 2,6 2,3

Detaljomsetningsindeksens formål og omfang

Formålet med indeksen er å beskrive verdi- og volumutviklingen i detaljhandelen, eksklusiv salg av motorvogner, men inklusiv omsetning på bensinstasjoner. Detaljhandel omfatter virksomheter som driver salg av nye og brukte varer til private husholdninger. Salget kan foregå enten fra fast utsalgssted, mobilt utsalgssted, torgplass eller per Internett/postordre. Eksempler på detaljhandel kan være: Salg av mat, drikke, klær, sko, elektriske husholdningsapparater, møbler, byggevarer med mer.

Verdiindekser og volumindekser

Verdiindeksene viser omsetningsutviklingen uten justeringer for prisendringer. Volumindeksene viser omsetningsutviklingen korrigert for prisendringer. Dette omtales også som utvikling i faste priser.

Sesongjusterte tall

Når det gjelder sesongjustering, kan tidligere publiserte sesongjusterte tall bli revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien. For mer informasjon om sesongjusteringer: http://www.ssb.no/metadata/metode/sesongjustering.html

Tabeller: