2896_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
2896
Liten endring i detaljhandelen
statistikk
2010-11-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenoktober 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Liten endring i detaljhandelen

Detaljhandelsbedriftenes omsetningsvolum gikk opp med 0,2 prosent fra september til oktober i år. Det viser volumindeksen justert for sesongvariasjoner.

Butikkhandel med IKT-utstyr og salg av drivstoff bidro særlig til økningen i omsetningsvolumet fra september til oktober. Holder vi bensinstasjonene utenfor, var økningen på 0,1 prosent. Salg av fritidsutstyr og butikker med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger var blant de som hadde en volumnedgang fra september til oktober i år.

Detaljomsetningsindeksen i volum, sesongjustert. 2002-2010

Detaljhandelsbutikkene omsatte i volum for 0,8 prosent mindre i oktober i år enn i oktober i fjor, viser ujustert volumindeks. Ikke medregnet bensinstasjonene, var det en nedgang i omsetningsvolumet på 0,5 prosent i samme periode.

Nedgang i verdien på 0,9 prosent

Målt i verdi, og ikke justert for prisendringer, omsatte detaljhandelsbedriftene for 0,9 prosent mindre i oktober i år enn i oktober i fjor. Ser man bort fra bensinstasjonene, var nedgangen på 1,4 prosent i samme periode.

Detaljomsetningsindeksen. Oktober 2010. 2005=100
  Oktober 2010 Endring i prosent
  September 2010-
oktober 2010
   Oktober 2009-
oktober 2010
   November 2008-oktober 2009-
november 2009-oktober 2010
   Januar-oktober 2009-
januar-oktober 2010
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Volumindeks sesongjustert  117,9 0,2      
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Volumindeks sesongjustert  121,4 0,1      
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Volumindeks ujustert  118,0   -0,8 1,2 1,0
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Volumindeks ujustert  121,4   -0,5 1,8 1,5
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Verdiindeks ujustert  125,7   -0,9 2,4 1,8
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Verdiindeks ujustert  126,5   -1,4 2,4 1,8

Tabeller: