2898_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
2898
Handelen opp i september
statistikk
2010-10-29T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenseptember 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Handelen opp i september

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 1,1 prosent fra august til september i år. Det viser volumindeksen justert for sesongvariasjoner.

Detaljomsetningsindeksen i volum, sesongjustert 2002-2010

Salg av sportsutstyr og detaljhandel via Internett og postordre bidro særlig til omsetningsveksten fra august til september. Det var vekst i alle bransjer bortsett fra bensinstasjonene. Holder vi bensinstasjonene utenfor, var det en økning i omsetningsvolumet på 1,3 prosent i samme periode.

Uten justering for sesongvariasjoner og målt i volum omsatte detaljhandelsbedriftene for 2,4 prosent mer i september i år enn i september i fjor. Eksklusiv bensinstasjonene økte omsetningsvolumet med 3,0 prosent i samme periode.

Målt i verdi, og ikke justert for prisendringer, omsatte detaljhandelsbedriftene for 1,7 prosent mer i september i år enn september i fjor. Ser man bort fra bensinstasjonene, var økningen på 2,1 prosent i samme periode.

Detaljomsetningsindeksen. September 2010. 2005=100
  September 2010 Endring i prosent
  August 2010-
september 2010
September 2009-
september 2010
Oktober 2008-september 2009-
oktober 2009-september 2010
Januar-september 2009-
januar-september 2010
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Volumindeks sesongjustert  117,5 1,1      
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Volumindeks sesongjustert  121,1 1,3      
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Volumindeks ujustert  115,7   2,4 1,7 1,2
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Volumindeks ujustert  119,1   3,0 2,3 1,8
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Verdiindeks ujustert  122,9   1,7 3,0 2,1
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Verdiindeks ujustert  124,0   2,1 3,1 2,1

Detaljomsetningsindeksens formål og omfang

Formålet med indeksen er å beskrive verdi- og volumutviklingen i detaljhandelen, eksklusiv salg av motorvogner, men inklusiv omsetning på bensinstasjoner. Detaljhandel omfatter virksomheter som driver salg av nye og brukte varer til private husholdninger. Salget kan foregå enten fra fast utsalgssted, mobilt utsalgssted, torgplass eller per Internett/postordre. Eksempler på detaljhandel kan være: salg av mat, drikke, klær, sko, elektriske husholdningsapparater, møbler, byggevarer med mer.

Verdiindekser og volumindekser

Verdiindeksene viser omsetningsutviklingen uten justeringer for prisendringer. Volumindeksene viser omsetningsutviklingen korrigert for prisendringer. Dette omtales også som utvikling i faste priser.

Sesongjusterte tall

Når det gjelder sesongjustering, kan tidligere publiserte sesongjusterte tall bli revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien. For mer informasjon om sesongjusteringer:

http://www.ssb.no/metadata/metode/sesongjustering.html

Tabeller: