2900_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
2900
Mindre handel i august
statistikk
2010-09-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenaugust 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mindre handel i august

Etter en sterk vekst fra juni til juli i år gikk sesongjustert volumindeks for detaljhandel ned med 0,9 prosent fra juli til august. Omsetningsvolumet falt for de fleste bransjene, med unntak av salg av nærings- og nytelsesmidler.

Det var særlig salget av fritidsbåter og utstyr som bidro til omsetningsnedgangen, mens omsetningen til bensinstasjonene trakk volumet opp. Holder vi bensinstasjonene utenfor, var det en nedgang i omsetningsvolumet på 1,2 prosent.

Detaljomsetningsindeksen i volum, sesongjustert 2002-2010

Uten justering for sesongvariasjoner og målt i volum omsatte detaljhandelsbedriftene for 0,1 prosent mindre i august 2010 enn i august 2009. Eksklusiv bensinstasjonene økte omsetningsvolumet med 0,1 prosent i samme periode.

Målt i verdi, og ikke justert for prisendringer, omsatte detaljhandelsbedriftene for 0,3 prosent mer i august i år enn i august i fjor. Ser man bort fra bensinstasjonene, var økningen på 0,4 prosent i samme periode.

Detaljomsetningsindeksen. August 2010. 2005=100
  August 2010 Endring i prosent
  Juli 2010-
august 2010
August 2009-
august 2010
September 2008-august 2009-
september 2009-august 2010
Januar-august 2009-
januar-august 2010
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Volumindeks sesongjustert  116,0 -0,9      
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Volumindeks sesongjustert  119,2 -1,2      
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Volumindeks ujustert  119,1   -0,1 1,5 1,0
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Volumindeks ujustert  121,8   0,1 2,2 1,6
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Verdiindeks ujustert  125,9   0,3 3,1 2,2
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Verdiindeks ujustert  126,0   0,4 3,2 2,1

Detaljomsetningsindeksens formål og omfang

Formålet med indeksen er å beskrive verdi- og volumutviklingen i detaljhandelen, eksklusiv salg av motorvogner, men inklusiv omsetning på bensinstasjoner. Detaljhandel omfatter virksomheter som driver salg av nye og brukte varer til private husholdninger. Salget kan foregå enten fra fast utsalgssted, mobilt utsalgssted, torgplass eller per Internett/postordre. Eksempler på detaljhandel kan være: salg av mat, drikke, klær, sko, elektriske husholdningsapparater, møbler, byggevarer med mer.

Verdiindekser og volumindekser

Verdiindeksene viser omsetningsutviklingen uten justeringer for prisendringer. Volumindeksene viser omsetningsutviklingen korrigert for prisendringer. Dette omtales også som utvikling i faste priser.

Sesongjusterte tall

Når det gjelder sesongjustering, kan tidligere publiserte sesongjusterte tall bli revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien. For mer informasjon om sesongjusteringer: http://www.ssb.no/metadata/metode/sesongjustering.html

Tabeller: