2902_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
2902
Handelen opp i juli
statistikk
2010-08-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenjuli 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Handelen opp i juli

For første gang siden februar i år viser sesongjustert volumindeks en vesentlig endring fra forrige måned. Fra juni til juli i år gikk detaljhandelsbedriftenes omsetningsvolum opp med 1,4 prosent.

Salget av fritidsbåter og utstyr bidro sterkt til omsetningsveksten fra juni til juli. Andre bransjer som også bidro til veksten var butikkhandel med IKT-utstyr og detaljhandel via Internett.

Detaljomsetningsindeksen i volum, sesongjustert. 2002-2010

Uten justering for sesongvariasjoner og målt i volum omsatte detaljhandelsbedriftene for 1,3 prosent mer i juli 2010 enn i juli 2009. Eksklusiv bensinstasjonene økte omsetningsvolumet med 2,0 prosent i samme periode.

Målt i verdi, og ikke justert for prisendringer, omsatte detaljhandelsbedriftene for 1,5 prosent mer i juli i år enn i juli i fjor. Ser man bort fra bensinstasjonene, var økningen på 1,8 prosent i samme periode.

Reviderte tall

Detaljomsetningsindeksen for juni 2010 er revidert. For detaljhandelen totalt er verdi- og volumindeksen justert opp med henholdsvis 0,2 og 0,1 prosent. Revideringen skyldes nye opplysninger fra oppgavegiver.

Detaljomsetningsindeksen. Juli 2010. 2005=100
  Juli 2010 Endring i prosent
  Juni 2010-
juli 2010
Juli 2009-
juli 2010
August 2008-juli 2009-
august 2009-juli 2010
Januar-juli 2009-
januar-juli 2010
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Volumindeks sesongjustert  116,9 1,4      
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Volumindeks sesongjustert  120,3 1,3      
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Volumindeks ujustert  122,5   1,3 1,6 1,2
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Volumindeks ujustert  125,7   2,0 2,4 1,9
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Verdiindeks ujustert  129,8   1,5 3,2 2,5
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Verdiindeks ujustert  130,2   1,8 3,5 2,4

Detaljomsetningsindeksens formål og omfang

Formålet med indeksen er å beskrive verdi- og volumutviklingen i detaljhandelen, eksklusiv salg av motorvogner, men inklusiv omsetning på bensinstasjoner. Detaljhandel omfatter virksomheter som driver salg av nye og brukte varer til private husholdninger. Salget kan foregå enten fra fast utsalgssted, mobilt utsalgssted, torgplass eller per Internett/postsordre. Eksempler på detaljhandel kan være: salg av mat, drikke, klær, sko, elektriske husholdningsapparater, møbler, byggevarer med mer.

Verdiindekser og volumindekser

Verdiindeksene viser omsetningsutviklingen uten justeringer for prisendringer. Volumindeksene viser omsetningsutviklingen korrigert for prisendringer. Dette omtales også som utvikling i faste priser.

Sesongjusterte tall

Når det gjelder sesongjustering, kan tidligere publiserte sesongjusterte tall bli revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien. For mer informasjon om sesongjusteringer: http://www.ssb.no/metadata/metode/sesongjustering.html

Tabeller: