2904_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
2904
Detaljhandelen litt ned i juni
statistikk
2010-08-12T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenjuni 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljhandelen litt ned i juni

Detaljhandelsbedriftenes omsetningsvolum gikk ned med 0,3 prosent fra mai til juni i år, viser volumindeksen justert for sesongvariasjoner.

Detaljomsetningsindeksen i volum, sesongjustert 2002-2010

Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger samt med IKT-utstyr bidro mest til nedgangen fra mai til juni i år. Butikker med salg av klær og sko samt elektriske husholdningsapparater hadde en økning i sesongjustert volum i samme periode. Holder vi bensinstasjonene utenfor, var omsetningsnedgangen på 0,1 prosent fra mai til juni i år.

Uten justering for sesongvariasjoner og målt i volum omsatte detaljhandelsbedriftene for 2,2 prosent mer i juni 2010 enn i juni 2009. Eksklusiv bensinstasjonene var det en økning i omsetningsvolumet på 2,9 prosent i samme periode.

Verdivekst på 2,5 prosent

Målt i verdi, og ikke justert for prisendringer, omsatte detaljhandelsbedriftene for 2,5 prosent mer i juni i år enn i juni i fjor. Ser man bort fra bensinstasjonene, var økningen på 2,9 prosent i samme periode.

Detaljomsetningsindeksen. Juni 2010. 2005=100
  Juni 2010 Endring i prosent
  Mai 2010-juni 2010 Juni 2009-juni 2010 Juli 2008-juni 2009-
juli 2009-juni 2010
Januar-juni 2009-
januar-juni 2010
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Volumindeks sesongjustert  114,9 -0,3      
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Volumindeks sesongjustert  118,2 -0,1      
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Volumindeks ujustert  124,2   2,2 1,7 1,1
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Volumindeks ujustert  127,4   2,9 2,5 1,8
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Verdiindeks ujustert  132,5   2,5 3,4 2,6
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Verdiindeks ujustert  133,0   2,9 3,7 2,5

Tabeller: