2906_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
2906
Liten endring i detaljhandelen
statistikk
2010-06-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenmai 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Liten endring i detaljhandelen

Detaljhandelsbedriftenes omsetningsvolum gikk opp med 0,2 prosent fra april til mai i år, viser volumindeksen justert for sesongvariasjoner.

Detaljomsetningsindeksen i volum, sesongjustert 2002-2010

Bensinstasjonene bidro sterkt til økningen i omsetningsvolumet fra april til mai i år. Holder vi disse utenfor, var det imidlertid en nedgang på 0,1 prosent i denne perioden. Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger, IKT-utstyr og fritidsartikler bidro også til veksten. Blant dem som hadde en volumnedgang fra april til mai i år, var butikker med bredt vareutvalg, klær og sko. Detaljhandel via Internett og postordre hadde også en nedgang i sesongjustert volum i samme periode.

Detaljhandelsbutikkene omsatte i volum for 3,2 prosent mindre i mai i år enn i mai i fjor, viser ujustert volumindeks. Eksklusiv bensinstasjonene var det en nedgang i omsetningsvolumet på 3,0 prosent i samme periode.

Nedgang i verdien på 1,6 prosent

Målt i verdi, og ikke justert for prisendringer, omsatte detaljhandelsbedriftene for 1,6 prosent mindre i mai i år enn i mai i fjor. Ser man bort fra bensinstasjonene, var nedgangen på 2,2 prosent i samme periode.

Detaljomsetningsindeksen. Mai 2010. 2005=100
  Mai 2010 Endring i prosent
  April 2010-
mai 2010
Mai 2009-
mai 2010
Juni 2008-may 2009-
juni 2009-mai 2010
Januar-mai 2009-
januar-mai 2010
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Volumindeks sesongjustert  115,2 0,2      
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Volumindeks sesongjustert  118,3 -0,1      
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Volumindeks ujustert  110,4   -3,2 1,6 0,9
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Volumindeks ujustert  112,3   -3,0 2,5 1,5
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Verdiindeks ujustert  119,9   -1,6 3,4 2,7
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Verdiindeks ujustert  119,2   -2,2 3,9 2,4

Tabeller: