2908_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
2908
Detaljhandelen fortsatt stabil
statistikk
2010-05-31T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenapril 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljhandelen fortsatt stabil

Detaljhandelsbedriftenes omsetningsvolum var uendret fra mars til april i år, viser volumindeksen justert for sesongvariasjoner.

Detaljomsetningen i volum, sesongjustert. 2002-2010

Butikker som selger sportsutstyr, spill og leker, samt forretninger med IKT-utstyr, er blant de som hadde en volumnedgang fra mars til april i år. Blant de butikkene som hadde en økning, kan nevnes dagligvareforretningene og spesialforretninger som selger nærings- og nytelsesmidler. Detaljhandel via internett og postordre hadde også en økning i sesongjustert volum i samme periode.

Detaljhandelsbutikkene omsatte i volum for 5,5 prosent mindre i april i år enn i april i fjor, viser ujustert volumindeks. Eksklusiv bensinstasjonene var det en nedgang i omsetningsvolumet på 5,1 prosent i samme periode.

Nedgang i verdien på 4,3 prosent

Målt i verdi, og ikke justert for prisendringer, omsatte detaljhandelsbedriftene for 4,3 prosent mindre i april i år enn i april i fjor. Ser man bort fra bensinstasjonene, var nedgangen på 4,9 prosent i samme periode.

Detaljomsetningsindeksen. April 2010. 2005=100
  April 2010 Endring i prosent
  Mars 2010-
april 2010
April 2009-
april 2010
Mai 2008-april 2009-
mai 2009-april 2010
Januar - april 2009-
januar - april 2010
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Volumindeks sesongjustert  115,3 0,0      
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Volumindeks sesongjustert  118,8 0,2      
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Volumindeks ujustert  100,4   -5,6 1,7 2,0
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Volumindeks ujustert  102,2   -5,1 2,6 2,8
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Verdiindeks ujustert  108,4   -4,3 3,5 3,9
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Verdiindeks ujustert  107,8   -4,9 4,1 3,7

Sesongjusterte tall for mars og april mer usikre

Omsetningsindeksen for april er vanskelig å sammenligne med tilsvarende måned i 2009 på grunn av påsken. Den sesongjusterte indeksen tar hensyn til påskens plassering i mars eller april, men det er likevel vanskelig å korrigere for påskehandelen. Den sesongjusterte indeksen for april er derfor mer usikker enn de sesongjusterte indeksene for de andre månedene.

Tabeller: