2910_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
2910
Stabil detaljhandel
statistikk
2010-04-29T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenmars 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabil detaljhandel

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene var uendret fra februar til mars i år, viser volumindeksen justert for sesongvariasjoner.

Detaljomsetningen i volum, sesongjustert. 2002-2010

Sesongjusterte volumtall for butikker med salg av mat og drikke viser en nedgang fra februar til mars i år. Blant butikkene som hadde en økning fra februar til mars, kan nevnes sports- og fritidsutstyr samt spill og leker. Detaljhandel via internett eller postordre hadde også en økning i sesongjustert volumindeks i samme periode.

Uten justering for sesongvariasjoner og målt i volum omsatte detaljhandelsbutikkene, eksklusiv bensinstasjoner, for 13,3 prosent mer i mars i år enn mars i fjor. Bensinstasjonene hadde derimot en nedgang i omsetningsvolumet på 4,9 prosent i samme periode.

Verdivekst på 13,2 prosent

Målt i verdi, og ikke justert for prisendringer, omsatte detaljhandelsbedriftene for 13,2 prosent mer i mars i år enn i mars i fjor. Ser man bort fra bensinstasjonene, var veksten på 14,0 prosent i samme periode.

Detaljomsetningsindeksen. Mars 2010. 2005=100
  Mars 2010 Endring i prosent
     Februar 2010-
mars 2010
   Mars 2009-
mars 2010
   April 2008-mars 2009-
april 2009-mars 2010
   Januar-mars 2009-
januar-mars 2010
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Volumindeks sesongjustert  116,5 0,0      
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Volumindeks sesongjustert  119,4 -0,1      
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Volumindeks ujustert  114,8   11,5 1,8 4,7
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Volumindeks ujustert  118,1   13,3 2,8 5,6
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Verdiindeks ujustert  123,0   13,2 3,8 6,8
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Verdiindeks ujustert  123,9   14,0 4,4 6,7

Sesongjusterte tall for mars og april mer usikre

Omsetningsindeksen for mars er vanskelig å sammenligne med tilsvarende måned i 2009 på grunn av påsken. Den sesongjusterte indeksen tar hensyn til påskens plassering i mars eller april, men det er vanskelig å korrigere for påskehandelen. Den sesongjusterte indeksen for mars er derfor mer usikker enn de sesongjusterte indeksene for de andre månedene.

Tabeller: