2912_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
2912
Liten endring i detaljhandelen
statistikk
2010-03-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenfebruar 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Liten endring i detaljhandelen

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 0,1 prosent fra januar til februar i år, viser volumindeksen justert for sesongvariasjoner.

Detaljomsetningsindeksen i volum, sesongjustert 2002-2010

Bensinstasjonene bidro sterkt til nedgangen i omsetningsvolumet fra januar til februar i år. Holder vi disse utenfor, var det imidlertid en økning på 0,3 prosent i denne perioden. Sesongjusterte tall for detaljhandel utenom utsalgssted - ned 1,1 prosent - bidro også til nedgangen.

Uten justering for sesongvariasjoner og målt i volum omsatte detaljhandelsbedriftene - eksklusiv bensinstasjoner - for 3,3 prosent mer i februar i år enn februar i fjor. Salget av IKT-utstyr, elektriske husholdningsapparater, møbler og klær bidro sterkt til økningen. Bensinstasjonene hadde derimot en nedgang i omsetningsvolumet på 5,3 prosent i samme periode.

Verdivekst på 3,9 prosent

Målt i verdi og ikke justert for prisendringer omsatte detaljhandelsbedriftene for 3,9 prosent mer i februar i år enn i februar i fjor. Ser man bort fra bensinstasjonene, var veksten på 4,0 prosent i denne perioden.

Detaljomsetningsindeksen. Februar 2010. 2005=100
  Februar 2010 Endring i prosent
  Januar 2010-
februar 2010
Februar 2009-
februar 2010
Mars 2008-februar 2009-
mars 2009-februar 2010
Januar-februar 2009-
januar-februar 2010
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Volumindeks sesongjustert  116,5 -0,1      
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Volumindeks sesongjustert  119,6 0,3      
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Volumindeks ujustert 96,4   2,3 1,0 1,2
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Volumindeks ujustert 98,4   3,3 1,9 1,6
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Verdiindeks ujustert  103,0   3,9 3,0 3,4
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Verdiindeks ujustert  102,9   4,0 3,7 2,9

Tabeller: