2914_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
2914
Detaljhandelen litt ned i januar
statistikk
2010-03-01T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenjanuar 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljhandelen litt ned i januar

Fra desember i fjor til januar i år gikk sesongjustert volumindeks for detaljhandel ned med 0,5 prosent. Omsetningsvolumet falt for de fleste bransjene i januar.

Butikkhandel med IKT-utstyr, klær, sko, mat og drikke bidro særlig til nedgangen fra desember i fjor til januar i år. Omsetningen til bensinstasjonene trakk også volumet ned. Holder vi disse utenfor, er nedgangen på 0,4 prosent i denne perioden.

Detaljomsetningsindeksen i volum, sesongjustert. 2002-2010

Uten justering for sesongvariasjoner og målt i volum omsatte detaljhandelsbedriftene for 0,2 prosent mer i januar 2010 enn i januar 2009. Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger hadde størst vekst med 4,9 prosent.

God måned for sportsbutikkene

Butikker med salg av sportsutstyr økte omsetningen i verdi, ikke justert for prisendringer, med hele 17 prosent i januar 2010 sammenlignet med samme måned i 2009. For detaljhandelsbedrifter som selger varer via internett og postordre, gikk omsetningen opp med 10,1 prosent i samme periode.

Totalt økte detaljhandelsbedriftene i Norge omsetningen i verdi med 3,0 prosent i januar i år sammenlignet med januar i fjor. Bensinstasjonene økte omsetningen i verdi med 11,4 prosent i denne perioden.

Detaljomsetningsindeksen. Januar 2010. 2005=100
  Januar 2010 Endring i prosent
  Desember 2009-
januar 2010
Januar 2009-
januar 2010
Februar 2008-januar 2009-
februar 2009-januar 2010
November 2008-januar 2009-
november 2009-januar 2010
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Volumindeks sesongjustert  116,7 -0,5      
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Volumindeks sesongjustert  119,2 -0,4      
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Volumindeks ujustert  105,4   0,2 0,4 1,8
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Volumindeks ujustert  107,6   0,2 1,2 2,3
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Verdiindeks ujustert  110,6   3,0 2,5 4,6
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Verdiindeks ujustert  110,3   1,9 3,2 4,2

Tabeller: