2916_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
2916
Handelen opp i desember
statistikk
2010-01-29T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksendesember 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Handelen opp i desember

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 1,1 prosent fra november til desember i fjor, viser volumindeksen justert for sesongvariasjoner. Dette er på samme nivå som i oktober 2009.

Butikker med salg av bøker, sportsutstyr, spill og leker bidro sterkt til veksten, med 3,6 prosent økning fra november til desember i fjor. Også bensinstasjonene bidro til veksten, og holder vi disse utenfor økte sesongjustert volum med 0,8 prosent.

Detaljomsetningsindeksen i volum, sesongjustert 2002-2009

Uten justering for sesongvariasjoner og målt i volum omsatte detaljhandelsbedriftene for 3,5 prosent mer i desember 2009 enn i desember 2008. Eksklusiv bensinstasjonene var økningen på 3,9 prosent. Bensinstasjonene hadde 1,9 prosent lavere omsetningsvolum i desember 2009 enn i samme måned året før.

Bra salg av elektriske varer

Målt i verdi, ikke justert for prisendringer, økte salget av elektriske husholdningsapparater med 12,7 prosent fra desember 2008 til desember 2009. Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler gikk samtidig opp med 6,4 prosent.

Målt i verdi omsatte detaljhandelsbedriftene for 6,0 prosent mer i desember 2009 enn i desember 2008. Ser man bort fra bensinstasjonene, var veksten på 5,7 prosent i samme periode.

Detaljomsetningsindeksen. Desember 2009. 2005=100
  Desember 2009 Endring i prosent
     November 2009-
desember 2009
   Desember 2008-
desember 2009
   Januar-desember 2008-
januar-desember 2009
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Volumindeks sesongjustert  117,3 1,1    
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Volumindeks sesongjustert  119,8 0,8    
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Volumindeks ujustert  151,3   3,5 0,5
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Volumindeks ujustert  158,9   3,9 1,4
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Verdiindeks ujustert  159,9   6,0 2,4
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Verdiindeks ujustert  165,6   5,7 3,2

Tabeller: