2918_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
2918
Mindre handel i november
statistikk
2010-01-08T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksennovember 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mindre handel i november

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 1,1 prosent fra oktober til november i fjor, viser volumindeksen justert for sesongvariasjoner. Volumet falt i de fleste bransjer i november.

Sesongjustert volumindeks for butikkhandel i spesialforretninger gikk ned 3,1 prosent fra oktober til november i fjor. Butikker med salg av klær og sko bidro sterkt til nedgangen.

Detaljomsetningen i volum, sesongjustert. 2002-2009

Uten justering for sesongvariasjoner og målt i volum omsatte detaljhandelsbedriftene for 1,3 prosent mer i november 2009 enn i november 2008. Holder vi bensinstasjoner utenfor, var veksten på 2,1 prosent. Bensinstasjonene hadde 6,0 prosent lavere omsetning i november 2009 enn i samme måned året før.

Vekst i handel på internett

Målt i verdi, ikke justert for prisendringer, økte omsetningen til detaljhandelsbedriftene som selger varer via internett og postordre med hele 12,1 prosent fra november 2008 til november 2009. Verdiindeksen for detaljhandel totalt økte med 4,2 prosent i samme periode.

Detaljomsetningsindeksen. November 2009. 2005=100
  November 2009 Endring i prosent
  Oktober 2009-
november 2009
November 2008-
november 2009
Desember 2007-november 2008-
desember 2008-november 2009
Januar-november 2008-
januar-november 2009
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Volumindeks sesongjustert  115,9 -1,1      
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Volumindeks sesongjustert  118,7 -1,2      
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Volumindeks ujustert  114,4   1,3 0,3 0,1
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Volumindeks ujustert  117,7   2,1 1,1 1,0
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Verdiindeks ujustert  122,2   4,2 2,0 2,0
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Verdiindeks ujustert  123,7   4,2 3,0 2,9

Tabeller: