2920_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
2920
Vi handlet mye i oktober
statistikk
2009-11-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenoktober 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vi handlet mye i oktober

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 2,4 prosent fra september til oktober i år, viser volumindeksen justert for sesongvariasjoner. De fleste bransjene hadde vekst fra september.

Butikkhandel med bredt vareutvalg, som i hovedsak består av dagligvarebutikker, bidro sterkt til veksten med 2,5 prosent økning.

Detaljomsetningen i volum, sesongjustert. 2002-2009

Bensinstasjonene solgte mindre

Uten justering for sesongvariasjoner og målt i volum omsatte detaljhandelsbutikkene - eksklusiv bensinstasjoner - for 5,2 prosent mer i oktober i år enn i oktober i fjor. I tillegg til dagligvarebutikkene bidro også butikker som selger sportsutstyr, tekstiler og utstyrsvarer samt klær og sko, til økningen i oktober. Bensinstasjonene hadde derimot en nedgang i omsetningsvolumet på 6,3 prosent i samme periode.

Bra salg av mat og drikke

Målt i verdi, ikke justert for prisendringer, økte salget av vin og brennevin med 9,1 prosent i oktober i år sammenlignet med oktober i fjor. Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler gikk opp med 8,2 prosent.

Totalt omsatte detaljhandelsbedriftene i verdi for 5,8 prosent mer i oktober i år enn i oktober fjor. Ser man bort fra bensinstasjonene, var veksten på 7,0 prosent i samme periode.

Detaljomsetningsindeksen. Oktober 2009. 2005=100
  Oktober 2009 Endring i prosent
  September 2009-
oktober 2009
Oktober 2008-
oktober 2009
November 2007-oktober 2008-
november 2008-oktober 2009
Januar-oktober 2008-
januar-oktober 2009
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Volumindeks sesongjustert  117,3 2,4      
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Volumindeks sesongjustert  120,3 2,1      
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Volumindeks ujustert  119,0   4,0 -0,1 0,0
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Volumindeks ujustert  122,1   5,2 0,6 0,9
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Verdiindeks ujustert  126,9   5,8 1,4 1,8
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Verdiindeks ujustert  128,3   7,0 2,4 2,8

Tabeller: