2922_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
2922
Vi handlet mindre
statistikk
2009-10-29T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenseptember 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vi handlet mindre

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 1,2 prosent fra august til september i år, viser volumindeksen justert for sesongvariasjoner. Volumet har gått ned for de fleste bransjer fra august til september.

Detaljomsetningsindeksen i volum, sesongjustert. 2002-2009

Sesongjustert volumindeks for butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger, slik som byggevarer, elektriske husholdningsapparater og møbler, hadde en nedgang på 2,5 prosent fra august til september i år.

Uten justering for sesongvariasjoner og målt i volum omsatte detaljhandelsbedriftene for 0,9 prosent mer i september i år enn i september i fjor. Eksklusiv bensinstasjoner var volumveksten for detaljhandel på 2,0 prosent. Bensinstasjonene hadde en nedgang i omsetningsvolumet på 8,5 prosent i september i år sammenlignet med september i fjor.

Økt handel på internett

Målt i verdi, men ikke justert for prisendringer, økte omsetningen til detaljhandelsbedriftene som selger varer via postordre eller internett. Økningen var på 6,3 prosent i september i år sammenlignet med samme måned i fjor. Verdiindeksen for detaljhandel totalt økte med 2,8 prosent i samme periode. Holder man bensinstasjonene utenfor, var veksten på 3,9 prosent.

Detaljomsetningsindeksen. September 2009. 2005=100
  September 2009 Endring i prosent
  August 2009-
september 2009
September 2008-
september 2009
Oktober 2007-september 2008-
oktober 2008-september 2009
Januar-september 2008-
januar-september 2009
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Volumindeks sesongjustert  114,6 -1,2      
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Volumindeks sesongjustert  117,7 -1,1      
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Volumindeks ujustert  113,0   0,9 -0,5 -0,5
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Volumindeks ujustert  115,6   2,0 0,2 0,4
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Verdiindeks ujustert  120,9   2,8 1,2 1,3
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Verdiindeks ujustert  121,4   3,8 2,0 2,3

Tabeller: