2926_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
2926
Detaljhandelen økte i juli
statistikk
2009-08-31T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenjuli 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljhandelen økte i juli

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 2,3 prosent fra juni til juli i år, viser volumindeksen justert for sesongvariasjoner.

Detaljomsetningsindeksen i volum, sesongjustert 2002-2009

De fleste varegruppene hadde vekst fra juni til juli, viser sesongjustert volumindeks. Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger, slik som byggevarer, elektriske husholdningsapparater og møbler bidro mest til økningen. Detaljhandel med drivstoff til motorvogner hadde derimot en nedgang fra juni til juli i år.

Uten justering for sesongvariasjoner og målt i volum omsatte detaljhandelsbutikkene - eksklusiv bensinstasjoner - for 3,8 prosent mer i juli i år enn juli i fjor. Salget av sportsutstyr, klær, sko og elektriske husholdningsapparater i juli bidro sterkt til økningen. Bensinstasjonene hadde derimot en nedgang i omsetningsvolumet på 8,1 prosent i samme periode.

Bra salg av mat og drikke

Målt i verdi (ikke justert for prisendringer) gikk salg av vin og brennevin opp med 8,7 prosent i juli i år sammenlignet med juli i fjor. Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler gikk opp med 6,3 prosent.

Detaljhandelsbedriftene omsatte i verdi for 3,3 prosent mer i juli i år sammenlignet med juli i fjor. Ser man bort i fra bensinstasjonene, var veksten på 5,1 prosent i samme periode.

Detaljomsetningsindeksen. Juli 2009. 2005=100
  Juli 2009 Endring i prosent
  Juni 2009-
july 2009
Juli 2008-
juli 2009
August 2007-july 2008-
august 2008-july 2009
Januar-juli 2008-
januar-juli 2009
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Volumindeks sesongjustert  115,8 2,3      
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Volumindeks sesongjustert  118,9 2,4      
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Volumindeks ujustert  120,9   2,5 -0,4 -0,8
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Volumindeks ujustert  123,2   3,8 0,1 0,0
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Verdiindeks ujustert  127,9   3,3 1,4 1,0
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Verdiindeks ujustert  127,9   5,1 1,9 2,0

Tabeller: