2928_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
2928
Vi handlet mindre i juni
statistikk
2009-08-12T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenjuni 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vi handlet mindre i juni

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 2,5 prosent fra mai til juni i år, viser volumindeksen justert for sesongvariasjoner.

Detaljomsetningsindeksen i volum, sesongjustert. 2002-2009

De fleste varegruppene hadde en nedgang fra mai til juni. Butikker med salg av nærings- og nytelsesmidler bidro mest til nedgangen. Sesongjusterte tall for juni viser også at IKT-utstyr, bøker, fritidsutstyr og detaljhandel med drivstoff til motorvogner bidro sterkt til nedgangen fra mai. Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger samt salg av klær bidro minst til nedgangen.

Volumvekst fra juni til juni

Uten justering for sesongvariasjoner og målt i volum omsatte detaljhandelsbutikkene - eksklusiv bensinstasjoner - for 2,3 prosent mer i juni i år enn i juni i fjor. Butikker med salg av sportsutstyr og klær bidro mest til økningen. Bensinstasjonene hadde derimot en nedgang i omsetningsvolumet på 9,6 prosent i samme periode.

Mindre salg av elektriske varer og møbler

Detaljhandelsbedriftene omsatte for 2,9 prosent mer målt i verdi (ikke justert for prisendringer) i juni i år enn i juni i fjor. Ser man bort fra bensinstasjonene, var veksten på 4,3 prosent i samme periode.

Til tross for veksten var det flere bransjer som hadde nedgang i omsetningen. Målt i verdi gikk salg av elektriske husholdningsapparater og møbler ned med henholdsvis 5,3 og 4,5 prosent i juni i år sammenlignet med juni i fjor.

Salg av vin og brennevin, og butikker med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler, økte med henholdsvis 9,1 og 8,1 prosent i denne perioden.

Detaljomsetningsindeksen. Juni 2009. 2005=100
  Juni 2009 Endring i prosent
  Mai 2009-juni 2009 Juni 2008-juni 2009 Juli 2007-juni 2008-juli 2008-juni 2009 Januar-juni 2008-januar-juni 2009
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Volumindeks sesongjustert  113,3 -2,5      
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Volumindeks sesongjustert  115,9 -2,5      
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Volumindeks ujustert  121,5   1,0 -0,3 -1,4
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Volumindeks ujustert  123,8   2,3 0,1 -0,6
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Verdiindeks ujustert  129,3   2,9 1,8 0,5
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Verdiindeks ujustert  129,2   4,3 2,1 1,4

Tabeller: