2930_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
2930
Vekst i detaljhandelen på 0,9 prosent
statistikk
2009-06-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenmai 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i detaljhandelen på 0,9 prosent

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,9 prosent fra april til mai i år, viser volumindeksen justert for sesongvariasjoner. Butikker med salg av nærings- og nytelsesmidler bidro mest til økningen.

Detaljomsetningsindeksen i volum, sesongjustert. 2002-2009

Uten justering for sesongvariasjoner og målt i volum omsatte detaljhandelsbutikkene - eksklusiv bensinstasjoner - for 1,0 prosent mindre i mai i år enn i mai i fjor. Mindre salg av byggevarer, elektriske husholdningsapparater og møbler bidro til nedgangen. Bensinstasjonene hadde en nedgang i omsetningsvolumet på 8,5 prosent i samme periode.

Fortsatt bra salg av mat og drikke

Målt i verdi (ikke justert for prisendringer) for butikker med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler gikk omsetningen opp med 3,6 prosent i mai i år sammenlignet med mai i fjor. Salg av vin og brennevin gikk opp med 1,1 prosent i denne perioden. Salg av andre husholdningsvarer i spesialforretninger, slik som byggevarer, møbler og elektriske husholdningsapparater, gikk derimot ned med 8,2 prosent.

Detaljomsetningsindeksen totalt gikk ned med 0,2 prosent i mai i år sammenlignet med mai i fjor - målt i verdi. Den tilsvarende omsetningen eksklusiv bensinstasjoner hadde derimot en økning på 0,7 prosent.

Detaljomsetningsindeksen. Mai 2009. 2005=100
  Mai 2009 Endring i prosent
  April 2009-
mai 2009
Mai 2008-
mai 2009
Juni 2007-
mai 2008-
juni 2008-
mai 2009
Januar-mai 2008-
januar-
mai 2009
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Volumindeks sesongjustert  115,5 0,9      
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner.
Volumindeks sesongjustert
 119,0 1,9      
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Volumindeks ujustert  114,1   -1,8 -1,9 -0,6
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Volumindeks ujustert       115,8                 -1,0 -1,3 -0,3
Detaljhandel eksklusiv motorvogner.
Verdiindeks ujustert
 121,8   -0,2 0,0 1,5
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Verdiindeks ujustert  121,9   0,7 0,8 1,5

Tabeller: