2932_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
2932
Detaljhandelen økte i april
statistikk
2009-05-29T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenapril 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljhandelen økte i april

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 1,5 prosent fra mars til april i år, viser volumindeksen justert for sesongvariasjoner. Butikker med salg av nærings- og nytelsesmidler bidro mest til økningen.

Holder vi bensinstasjonene utenfor viser sesongjustert volumindeks en vekst på 1,4 prosent i samme periode.

Detaljomsetningen i volum, sesongjustert. 2002-2009

Omsetningsindeksen for mars og april er vanskelig å sammenligne med tilsvarende måneder i 2008 på grunn av påsken. Den sesongjusterte indeksen tar hensyn til påskens plassering, men det er vanskelig å korrigere for påskehandelen. Den sesongjusterte indeksen for mars og april er derfor mer usikker enn de sesongjusterte indeksene for de andre månedene.

Uten justering for sesongvariasjoner og målt i volum omsatte detaljhandelsbutikkene - eksklusiv bensinstasjoner - for 3,2 prosent mindre i april i år enn i april i fjor. Mindre salg av byggevarer, elektriske husholdningsapparater og møbler bidro til nedgangen. Bensinstasjonene hadde en nedgang i omsetningsvolumet på 6,6 prosent i samme periode.

Mer mat og drikke

Målt i verdi (ikke justert for prisendringer) gikk salg av vin og brennevin opp med 20,0 prosent i april i år sammenlignet med april i fjor. Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler gikk opp med 9,7 prosent. Omsetningen for disse næringene påvirkes sterkt av påsken. Salg av andre husholdningsvarer i spesialforretninger, slik som byggevarer, møbler og elektriske husholdningsapparater, gikk derimot ned med 17,4 prosent.

Detaljomsetningsindeksen totalt gikk ned med 1,3 prosent i april i år sammenlignet med april i fjor - målt i verdi. Den tilsvarende omsetningen eksklusiv bensinstasjoner hadde en nedgang på 1,0 prosent.

Detaljomsetningsindeksen. April 2009. 2005=100
  April 2009 Endring i prosent
  Mars 2009-
april 2009
April 2008-
april 2009
Mai 2007-april 2008-
mai 2008-april 2009
Januar- april 2008-
januar-april 2009
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Volumindeks sesongjustert  114,2 1,5      
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Volumindeks sesongjustert  116,4 1,4      
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Volumindeks ujustert  106,3   -3,5 0,0 -2,0
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Volumindeks ujustert  107,7   -3,2 1,6 -1,4
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Verdiindeks ujustert  113,3   -1,3 2,2 0,1
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Verdiindeks ujuster  113,3   -1,0 2,3 0,8

Tabeller: