2934_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
2934
Fortsatt nedgang i detaljhandelen
statistikk
2009-04-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenmars 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt nedgang i detaljhandelen

Sesongjustert volumindeks for detaljhandel gikk ned med 0,7 prosent fra februar til mars i år. Holder vi bensinstasjonene utenfor, gikk den ned med 0,5 prosent.

Detaljomsetningsindeksen i volum, sesongjustert 2002-2009

Omsetningsindeksen for mars er vanskelig å sammenligne med tilsvarende måned i 2008 på grunn av påsken. Den sesongjusterte indeksen tar hensyn til påskens plassering, men det er vanskelig å korrigere for påskehandelen. Den sesongjusterte indeksen for mars er derfor mer usikker enn de sesongjusterte indeksene for de andre månedene.

Uten justering for sesongvariasjoner og målt i volum omsatte detaljhandelsbutikkene - eksklusiv bensinstasjoner - for 1,9 prosent mer i mars i år enn i mars i fjor. Salg av bøker, sportsutstyr, klær, sko og optiske artikler bidro til økningen. Bensinstasjonene hadde derimot en nedgang i omsetningsvolumet på 5,6 prosent i samme periode.

Mindre salg av elektriske varer

Målt i verdi (ikke justert for prisendringer) gikk salg av elektriske husholdningsapparater ned med 3,61 prosent i mars i år sammenlignet med mars i fjor. Butikkhandel med salg av klær og sko økte derimot med henholdsvis 14,7 og 11,9 prosent.

Detaljomsetningsindeksen totalt gikk opp med 3,2 prosent i mars i år sammenlignet med mars i fjor - målt i verdi. Den tilsvarende omsetningen eksklusiv bensinstasjoner hadde en vekst på 4,5 prosent.

1  Tall rettet 30. april 2009 kl. 1100.
Detaljomsetningsindeksen. Mars 2009. 2005=100
  Mars 2009 Endring i prosent
  Februar 2009-
mars 2009
Mars 2008-
mars 2009
April 2007-mars 2008-
april 2008-mars 2009
Januar-mars 2008-
januar-mars 2009
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Volumindeks sesongjustert  112,6 -0,7      
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Volumindeks sesongjustert  114,6 -0,5      
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Volumindeks ujustert  103,0   1,0 1,1 -1,4
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Volumindeks ujustert  104,2   1,9 1,4 -0,7
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Verdiindeks ujustert  108,7   3,2 3,3 0,6
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Verdiindeks ujustert  108,7   4,5 3,3 1,4

Tabeller: