2946_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
2946
Vi handlet mindre
statistikk
2009-03-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenfebruar 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vi handlet mindre

Sesongjustert volumindeks for detaljhandel gikk ned med 0,3 prosent fra januar til februar i år. Holder vi bensinstasjoner utenfor, gikk den ned med 0,6 prosent.

Detaljomsetningsindeksen i volum, sesongjustert. 2002-2009

Mindre salg av byggevarer, elektriske husholdningsvarer og møbler har bidratt sterkt til nedgangen. Sesongjusterte volumtall for februar viser også at salg av mat og drikke har gått ned siden januar.

Nedgang fra 2008

Sett uten justering for sesongvariasjoner og målt i volum, omsatte detaljhandelsbutikkene - eksklusiv bensinstasjoner - for 5,8 prosent mindre i februar i år enn i februar i fjor. Bensinstasjonene hadde da en nedgang i omsetningsvolumet, på 7,2 prosent.

Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger (omfatter blant annet salg av byggevarer, elektriske husholdningsvarer og møbler) omsatte for 17,9 prosent mindre i denne perioden, målt i volum. Omsetningsvolumet i dagligvarebutikkene var 3,7 prosent mindre i februar i år, sammenlignet med februar i fjor.

Detaljhandelsbedriftene omsatte for 3,7 prosent mindre i verdi (ikke justert for prisendringer) i februar i år enn i februar i fjor. Den tilsvarende omsetningen for detaljhandel, eksklusiv bensinstasjoner, gikk ned med 3,4 prosent i samme periode.

Formålet med indeksen er å beskrive verdi- og volumutviklingen i detaljhandelen eksklusiv motorvogner, som er den viktigste komponenten i beregningen av konsum i husholdningene.

Detaljomsetningsindeksen. Februar 2009. 2005=100
  Februar 2009 Endring i prosent
  Januar 2009-
februar 2009
Februar 2008-
februar 2009
Mars 2007-februar 2008-
mars 2008-februar 2009
Januar- februar 2008-
januar-februar 2009
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Volumindeks sesongjustert  113,5 -0,3      
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Volumindeks sesongjustert  115,4 -0,6      
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Volumindeks ujustert 94,2   -6,0 0,6 -2,6
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner. Volumindeks ujustert 95,3   -5,8 0,8 -2,0
Detaljhandel eksklusiv motorvogner. Verdiindeks ujustert 99,1   -3,7 2,8 -0,7
Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner.Verdiindeks ujuster 98,9   -3,4 2,5 -0,1

Tabeller: