2948_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
2948
Vekst i detaljhandelen
statistikk
2009-03-02T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenjanuar 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i detaljhandelen

Fra desember i fjor til januar i år gikk sesongjustert volumindeks for detaljhandel utenom bensinstasjoner opp med 1,1 prosent.

Detaljomsetningen i volum, sesongjustert. 2002-2009

Detaljomsetningsindeksen publiseres nå etter ny næringsstandard. I den nye standarden inngår bensinstasjonene som en del av detaljhandelen. Sesongjustert volumindeks inklusiv bensinstasjoner viser en vekst på 0,6 prosent fra desember i fjor til januar i år. Salg av klær, sko og nærings- og nytelsesmidler har bidratt til vekst i detaljhandelen. Mindre salg av byggevarer, elektriske husholdningsvarer og møbler dempet veksten.

Volumvekst fra i fjor

Uten justering for sesongvariasjoner omsatte detaljhandelsbutikkene eksklusiv bensinstasjoner for 1,6 prosent mer i januar i år enn i januar i fjor, målt i volum. Bensinstasjonene hadde en nedgang i omsetningsvolumet på 6,7 prosent i samme periode. Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger, som blant annet omfatter salg av byggevarer, elektriske husholdningsvarer og møbler, omsatte i volum for 9,6 prosent mindre i denne perioden. Butikker som selger bøker og sportsutstyr økte derimot omsetningsvolumet med 17,1 prosent. Detaljhandel med nærings- og nytelsesmidler hadde også en vekst i volumet fra januar i fjor. Dagligvarebutikkene økte omsetningen med 3,5 prosent, mens spesialforretningene økte med 4,2 prosent.

Verdivekst på 3,1 prosent

Verdiindeksen for detaljhandel eksklusiv bensinstasjoner (ikke justert for prisendringer) gikk opp 3,1 prosent fra januar i fjor til januar i år. Verdiindeksen inklusiv bensinstasjoner gikk opp med 2,2 prosent i samme periode.

Detaljomsetningsindeksen. Januar 2009. 2005=100
  Januar 2009 Endring i prosent
  Desember 2008-
januar 2009
Januar 2008-
januar 2009
Februar 2007-januar 2008-
februar 2008-januar 2009
November 2007-januar 2008-
november 2008-januar 2009
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer. Volumindeks sesongjustert  114,0 0,6      
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks sesongjustert  116,2 1,1      
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer  107,4   2,2 3,9 0,6
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin.  108,2   3,1 3,6 1,3
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer. Volumindeks ujustert  105,2   0,7 1,7 -0,4
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks ujustert  107,4   1,6 1,9 -0,1

Viktig melding: ny næringsklassifisering

Fra januar 2009 brukes en ny versjon av norsk Standard for næringsgruppering (SN2007), en nomenklatur for klassifisering av bedrifter og foretak i ulike næringer. Den viktigste endringen for detaljomsetningsindeksen er at bensinstasjonene er blitt en del av detaljhandelen. I tillegg er det foretatt en del oppsplittinger av næringer for å kunne gi bedre bransjestatistikk. For eksempel har sportsbutikker og kiosker blitt skilt ut som egne næringer. For generell informasjon om overgang til ny standard klikk her

Endring i modellen for sesongjustering

Fra publiseringen i januar 2009 benyttes en forbedret modell for sesongjustering av detaljomsetningsindeksen. I tillegg til sesongvariasjoner tar den nye modellen hensyn til effekten av ukedager, faste helligdager som 1. og 17. mai, påske, pinse, Kristi himmelfartsdag og 1. nyttårsdag. 24.-26. desember behandles som sesongvariasjoner.

Tabeller: