2950_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
2950
Desemberhandel på novembernivå
statistikk
2009-01-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksendesember 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Desemberhandel på novembernivå

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene hadde en svak vekst på 0,1 prosent fra november til desember i fjor, viser volumindeksen justert for sesongvariasjoner.

Detaljomsetningsindeksen i volum, sesongjustert 2002-2008

For butikker med bredt vareutvalg, som i hovedsak består av dagligvarebutikker, økte sesongjustert volumindeks med 0,7 prosent fra november til desember. Omsetningsvolumet for butikker med kategorien ”butikkhandel med andre nye varer”, gikk ned med 0,4 prosent. I denne gruppen bidro salg av møbler, innredningsartikler, byggevarer og elektriske varer til en nedgang, mens mer salg av klær og sko bidro til å dempe nedgangen.

Vekst fra desember i 2007

Uten justering for sesongvariasjoner omsatte detaljhandelsbutikkene for 2,3 prosent mer i desember 2008 enn i desember 2007, målt i volum. Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers, som blant annet omfatter sportsbutikker, økte omsetningen i volum med 10,9 prosent i denne perioden. Detaljhandel utenom butikk hadde derimot en nedgang på 5,6 prosent. Denne næringen omfatter blant annet postordre- og internettsalg.

Verdiindeksen for detaljhandel totalt gikk opp med 3,2 prosent fra desember 2007 til desember 2008. Dagligvarebutikkene omsatte i verdi (ikke justert for prisendringer) for 9,0 prosent mer i samme periode. Omsetningen av elektriske husholdningsapparater, møbler og byggevarer med bredt vareutvalg hadde en nedgang på henholdsvis 6,5, 5,6 og 4,5 prosent i desember i fjor sammenlignet med desember året før.

Detaljomsetningsindeksen. Desember 2008. 2000=100
  Desember 2008 Endring i prosent
  November-desember 2008 Desember 2007-desember 2008 Januar- desember 2007-januar-desember 2008
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Verdiindeks eksklusiv merverdiavgift  185,7   3,2 3,8
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks ujustert  187,0   2,3 2,2
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks sesongjustert  139,1 0,1 0,2 2,0

Viktig melding: Snart ny næringsklassifisering

Fra januar 2009 tas det i bruk en ny versjon av norsk Standard for næringsgruppering (SN2007) en nomenklatur for klassifisering av bedrifter og foretak i ulike næringer. Klikk her for å lese mer om hva dette betyr for brukere, beregninger og publiseringer .