2952_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
2952
Detaljhandelen økte i november
statistikk
2009-01-09T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksennovember 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljhandelen økte i november

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,8 prosent fra oktober til november i fjor, viser volumindeksen justert for sesongvariasjoner. Butikker med bredt vareutvalg, som i hovedsak består av dagligvarebutikker, bidro mest til økningen.

Sesongjustert volumindeks for denne næringen gikk opp med 1,4 prosent fra oktober til november i 2008. Nedgang i salg av byggevarer, møbler og elektriske varer bidro til å dempe veksten.

Detaljomsetningsindeksen i volum, sesongjustert 2002-2008

Uten justering for sesongvariasjoner omsatte detaljhandelsbutikkene for 3,7 prosent mindre i november 2008 enn november 2007, målt i volum. Detaljhandel utenom butikk hadde størst nedgang, 8,6 prosent. Detaljhandel utenom butikk omfatter blant annet postordre- og internettsalg. Omsetningsvolumet for butikker med kategorien ”butikkhandel med andre nye varer”, som klær, sko, møbler, elektriske husholdningsapparater og byggevarer, gikk ned med 6,6 prosent i november 2008 sammenlignet november 2007. Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger hadde en nedgang på 5,2 prosent i samme periode.

Verdivekst på mat

Dagligvarebutikkene omsatte i verdi (ikke justert for prisendringer) for 3,6 prosent mer i november 2008 enn i november 2007. Elektriske husholdningsapparater og byggevarer med bredt vareutvalg hadde en nedgang på henholdsvis 14,4 og 12,6 prosent i samme periode. Verdiindeksen for detaljhandelsbedriftene totalt gikk ned med 2,5 prosent i november 2008 sammenlignet med november 2007.

Reviderte tall

Detaljomsetningsindeksen for oktober 2008 er revidert. For detaljhandelen totalt er verdi- og volumindeksen justert ned med henholdsvis 0,1 og 0,2 prosent. Revideringen skyldes nye opplysninger fra oppgavegiver.

Detaljomsetningsindeksen. November 2008. 2000=100
  November 2008 Endring i prosent
  Oktober-
november
2008
November 2007-
november 2008
Desember 2006-november 2007-
desember 2007-november 2008
Januar-november 2007-
januar-november 2008
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Verdiindeks eksklusiv merverdiavgift  141,3   -2,5 3,9 3,9
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks ujustert  1138,6   -3,7 2,4 2,2
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks sesongjustert  139,0 0,8 -0,6 2,4 2,2
1  Tallet er rettet 9. januar 2009 kl. 1130.

Sammenligninger i Skandinavia

Sammenligning av sesongjustert volumindeks for detaljhandel i Skandinavia viser en vekst på henholdsvis 0,8, 0,5 og 0,4 prosent i Norge, Danmark og Sverige. Fra november i 2007 til november i 2008 gikk ujustert verdiindeks for detaljhandel ned med henholdsvis 5,3, 3,1 og 2,5 prosent i Danmark Sverige og Norge.

Sammenligninger i Skandinavia
  Verdiindeks Volumindeks, sesongjustert
  Endring i prosent. November 2007-november 2008 Endring i prosent
  November 2007-november 2008 Oktober 2008-november 2008
Sverige -3,1 -0,1 0,4
Danmark -5,3 -5,0 0,5
Norge -2,5 -0,6 0,8