2954_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
2954
Vi handler mindre
statistikk
2008-12-01T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenoktober 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vi handler mindre

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 0,9 prosent fra september til oktober i år, viser volumindeksen justert for sesongvariasjoner. Den har ikke vært så lav siden januar i år, og volumet har gått ned for de fleste bransjer fra september til oktober i år.

Detaljomsetningsindeksen i volum, sesongjustert. 2002-2008

Uten justering for sesongvariasjoner har det vært en svak vekst i volumet fra oktober i fjor til oktober i år. Veksten var på 0,7 prosent. For kategorien ”butikkhandel med andre nye varer”, var det en nedgang i omsetningsvolumet med 2,2 prosent. Denne kategorien inkluderer blant annet butikker som selger tekstiler og utstyrsvarer, klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer.

Mer mat og drikke

Omsetningsvolumet av mat og drikke har derimot økt. Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger hadde en økning på 9,9 prosent fra oktober i fjor til oktober i år. Butikker med bredt vareutvalg, som i hovedsak består av dagligvarebutikker, hadde en økning på 3,5 prosent i samme periode.

Verdiindeksen opp 3 prosent

Totalt økte detaljhandelsbedriftene omsetningen i verdi med 3,0 prosent i oktober i år sammenlignet med oktober i fjor. Salg av vin og brennevin hadde en omsetningsverdi (ikke justert for prisendringer) på 19,2 prosent høyere i oktober 2008 enn i oktober 2007. Dagligvarebutikkene omsatte i verdi for 8,3 prosent mer i samme periode. Omsetningen for butikker med salg av elektriske varer og butikker med bredt utvalg av byggevarer, hadde derimot en nedgang med henholdsvis 7,4 og 4,7 prosent.

Detaljomsetningsindeksen. Oktober 2008. 2000=100
  Oktober 2008 Endring i prosent
  September-
oktober 2008
Oktober 2007-
oktober 2008
November 2006-oktober 2007 -
november 2007-oktober 2008
Januar-oktober 2007-
januar-oktober 2008
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Verdiindeks eksklusiv merverdiavgift  143,1   3,0 4,9 4,6
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks ujustert  139,3   0,7 3,5 2,9
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks sesongjustert  138,1 -0,9 -0,5 3,1 2,5

Nedgang i Danmark og Norge

Sammenligning av sesongjustert volumindeks for detaljhandelen i Skandinavia viser en nedgang både for Danmark og Norge med 0,5 prosent, mens Sverige hadde en økning på 0,2 prosent fra august til september i år. Fra september i fjor til september i år gikk ujustert verdiindeks ned med 0,1 prosent i Danmark, mens Norge og Sverige hadde en økning på 4,7 og 3,8 prosent.

Sammenligninger i Skandinavia
  Verdiindeks.
Endring i prosent.
September 2007-
september 2008
Volumindeks, sesongjustert.
  Endring i prosent
  September 2007-
september 2008
August 2008-
september 2008
Sverige 3,8 -0,6 -0,5
Danmark -0,1 -5,4 0,2
Norge 4,7 0,4 -0,5