2956_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
2956
Nedgang i detaljhandelen
statistikk
2008-10-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenseptember 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i detaljhandelen

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene har gått noe ned fra august til september i år, sesongjustert volumindeks er 0,4 prosent lavere i september enn i august.

Sesongjustert volumindeks for andre nye varer, slik som elektriske varer, møbler og innredningsartikler, gikk ned med 0,8 prosent fra august til september i år. Sesongjustert volumindeks for butikkhandel med bredt vareutvalg, som i hovedsak består av dagligvarebutikker, gikk imidlertid opp med 0,2 prosent i samme periode.

Detaljomsetningsindeksen i volum, sesongjustert. 2002-2008

Mindre salg av møbler og elektriske varer

Volumtall uten justering for sesongvariasjoner viser at butikkhandel med belysningsutstyr, kjøkkenutstyr, møbler og innredningsartikler har gått ned med 3,6 prosent fra september i fjor til september i år. Salg av elektriske husholdningsapparater, TV, DVD og andre elektriske varer har gått ned med 1,1 prosent i samme periode. Omsetningen i volum for butikker med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler hadde derimot en vekst på 3,9 prosent i september i år sammenlignet med september i fjor. Totalt økte detaljhandelen målt i volum med 2,3 prosent i samme periode.

Verdiindeksen for detaljhandelsbedriftene totalt (ikke justert for prisendringer) gikk opp med 4,7 prosent i september i år sammenlignet med samme periode i fjor.

Detaljomsetningsindeksen. September 2008. 2000=100
  September 2008 Endring i prosent
  August-september 2008 September 2007-
september 2008
Oktober 2006-september 2007-
oktober 2007-september 2008
Januar- september 2007-
januar-september 2008
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Verdiindeks eksklusiv merverdiavgift  139,1   4,7 5,4 4,8
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks ujustert  135,5   2,3 4,1 3,1
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks sesongjustert  139,7 -0,4 0,5 3,7 2,9

Sammenligning med Danmark og Sverige

Sammenligning av sesongjustert volumindeks for detaljhandel i Skandinavia viser en oppgang i sesongjustert volumindeks både for Sverige, Norge og Danmark fra juli til august i år. Veksten var på henholdsvis 0,3, 0,6 og 0,7 prosent. Fra august i fjor til august i år gikk ujustert verdiindeks ned med 4,4 prosent i Danmark, mens Norge og Sverige hadde en økning på 2,7 og 2,8 prosent.

Internasjonale sammenligninger
  Verdiindeks
Endring i prosent.
August 2007-august 2008
Volumindeks, sesongjustert
  Endring i prosent
  August 2007-
august 2008
Juli 2008-
august 2008
Sverige 2,2 2,8 0,3
Danmark -2,4 -4,4 0,7
Norge 1,1 2,7 0,6