2958_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
2958
Liten vekst i detaljhandelen
statistikk
2008-09-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenaugust 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Liten vekst i detaljhandelen

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,6 prosent fra juli til august i år, viser volumindeksen justert for sesongvariasjoner.

Detaljomsetningsindeksen i volum, sesongjustert. 2000-2008

Sesongjustert volumindeks for kategorien ”butikkhandel med andre nye varer” gikk opp med 1,0 prosent fra juli til august i år. Denne kategorien inkluderer blant annet butikker som selger tekstiler og utstyrsvarer, klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer. Butikker med bredt vareutvalg, som i hovedsak består av dagligvarebutikker, hadde en nedgang i sesongjustert volumindeks med 0,2 prosent i samme periode.

Uten justering for sesongvariasjoner omsatte detaljhandelsbutikkene for 0,1 prosent mindre i august 2008 enn august 2007, målt i volum. Detaljhandel utenom butikk, som blant annet omfatter postordre- og internettsalg, hadde en nedgang på 5,7 prosent. Butikkhandel med apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler hadde en nedgang på 2,8 prosent i samme periode. Omsetningen i volum for butikker med bredt vareutvalg, som i hovedsak består av dagligvarebutikker, hadde derimot en vekst på 1,2 prosent i august i år sammenlignet med august i fjor.

Mer kroner på mat og drikke

Dagligvarebutikkene omsatte i verdi (ikke justert for prisendringer) for 5,2 prosent mer i august i år enn i august i fjor. Salg av vin og brennevin gikk opp med 3,6 prosent i samme periode. For kategorien ”butikkhandel med andre nye varer”, omsatte butikkene i verdi for 1,9 prosent mindre i august 2008 enn i august 2007. Denne kategorien inkluderer blant annet butikker som selger klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer. Verdiindeksen for detaljhandelsbedriftene totalt gikk opp med 1,1 prosent i august i år sammenlignet med august i fjor.

Detaljomsetningsindeksen. August 2008. 2000=100
  August 2008 Endring i prosent
  Juli-august 2008 August 2007-
august 2008
September 2006-august 2007-
september 2007-august 2008
Januar-august 2007-
januar-august 2008
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Verdiindeks eksklusiv merverdiavgift  145,3   1,1 5,4 4,8
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks ujustert  143,6   -0,1 4,3 3,2
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks sesongjustert  140,5 0,6 2,7 4,3 3,2

Størst nedgang i Danmark

Sammenligning av sesongjustert volumindeks for detaljhandel i Skandinavia viser at Danmark hadde en nedgang på 2,4 prosent fra juni til juli i år. Norge og Sverige hadde en nedgang på henholdsvis 0,6 og 0,5 prosent. Fra juli i fjor til juli i år gikk ujustert verdiindeks for detaljhandel ned med 0,5 prosent i Danmark, mens Norge og Sverige hadde en økning på henholdsvis 7,4 og 5,5 prosent i samme periode.

Internasjonale sammenligninger
  Verdiindeks Volumindeks, sesongjustert
  Endring i prosent.
Juli 2007-juli 2008
Endring i prosent
  Juli 2007-juli 2008 Juni 2008-juli 2008
Sverige 5,5 1,1 -0,5
Danmark -0,5 -5,4 -2,4
Norge 7,4 1,5 -0,6