2960_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
2960
Noe mindre detaljhandel
statistikk
2008-08-29T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenjuli 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Noe mindre detaljhandel

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 0,6 prosent fra juni til juli i år, viser volumindeksen justert for sesongvariasjoner.

Detaljomsetningsindeksen i volum, sesongjustert 2000-2008

Den sesongjusterte indeksen viser at volumet av elektriske varer, tekstiler og utstyrsvarer og salg av fritidsutstyr gikk ned, mens butikkhandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler hadde en liten økning.

Uten justering for sesongvariasjoner omsatte detaljhandelsbutikkene for 4,7 prosent mer i juli i år enn i juli i fjor, målt i volum. Omsetningen i butikker med bredt vareutvalg og butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger hadde en økning på henholdsvis 7,9 og 7,5 prosent i samme periode. For kategorien butikkhandel med andre nye varer var det en økning i omsetningsvolumet med 1,9 prosent. Denne kategorien inkluderer blant annet butikker som selger klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer. Detaljhandel utenom butikk, som blant annet omfatter postordre- og internettsalg, økte med 0,8 prosent fra juli 2007 til juli 2008.

Mer salg av mat og drikke

Dagligvarebutikkene omsatte i verdi (ikke justert for prisendringer) for 13,5 prosent mer i juli i år enn i juli i fjor. Salg av vin og brennevin gikk opp med 13,2 prosent i samme periode. Omsetningen for butikker med salg av møbler og sko, reiseeffekter av lær og lærvarer hadde derimot en nedgang med henholdsvis 1,4 og 0,9 prosent i samme periode. Totalt økte detaljhandelsbedriftene i Norge omsetningen i verdi med 7,4 prosent i juli i år sammenlignet med juli i fjor.

Detaljomsetningsindeksen. Juli 2008. 2000=100
  Juli 2008 Endring i prosent
  Juni-juli 2008 Juli 2007-
juli 2008
August 2006-juli 2007-
august 2007-juli 2008
Januar-juli 2007-
januar-juli 2008
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin.
Verdiindeks eksklusiv merverdiavgift
 145,1   7,4 6,1 5,3
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin.
Volumindeks ujustert
 142,1   4,7 5,0 3,8
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin.
Volumindeks sesongjustert
 139,7 -0,6 1,5 4,7 3,2