2962_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
2962
Stabil detaljhandel
statistikk
2008-08-13T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenjuni 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabil detaljhandel

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 0,2 prosent fra mai til juni i år, viser volumindeksen justert for sesongvariasjoner.

Detaljomsetningsindeksen i volum, sesongjustert. 2000-2008

Sesongjustert volumindeks for kategorien ”butikkhandel med andre nye varer” gikk ned med 2,6 prosent fra mai til juni i år. Denne kategorien inkluderer blant annet butikker som selger klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer. Butikker med bredt vareutvalg, som i hovedsak består av dagligvarebutikker, hadde en nedgang i sesongjustert volumindeks med 0,2 prosent i samme periode.

Uten justering for sesongvariasjoner omsatte detaljhandelsbutikkene for 3,2 prosent mindre i juni 2008 enn juni 2007, målt i volum. Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger hadde en nedgang i omsetningsvolumet på 4,8 prosent i samme periode, mens omsetningsvolumet for ”butikkhandel med andre nye varer” gikk ned med 4,7 prosent. Detaljhandel utenom butikk, som blant annet omfatter postordre- og internettsalg, økte derimot omsatt volum med 9,7 prosent fra juni 2007 til juni 2008.

Mindre salg av sko og klær

Butikkhandel med sko og klær omsatte i verdi (ikke justert for prisendringer) for henholdsvis 7,1 og 5,8 prosent mindre i juni i år sammenlignet med juni i fjor. Salg av vin og brennevin hadde en nedgang på 4,0 prosent i samme periode. Verdiindeksen for detaljhandelsbedriftene totalt gikk ned med 2,1 prosent i juni i år sammenlignet med juni i fjor.

Detaljomsetningsindeksen. Juni 2008. 2000=100
  Juni 2008 Endring i prosent
  Mai-juni 2008 Juni 2007-
juni 2008
Juli 2006-juni 2007-
juli 2007-juni 2008
Januar-juni 2007-
januar-juni 2008
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Verdiindeks eksklusiv merverdiavgift  147,4   -2,1 6,1 5,0
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks ujustert  145,2   -3,2 5,2 3,6
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks sesongjustert  140,8 -0,2 0,1 5,2 3,6

Nedgang i Danmark og Norge

Sammenligning av sesongjustert volumindeks for detaljhandel i Skandinavia viser at Danmark og Norge hadde en nedgang på henholdsvis 1,6 og 0,2 prosent fra mai til juni i år. Sverige hadde derimot en vekst på 2,0 prosent. Fra juni i fjor til juni i år gikk ujustert verdiindeks for detaljhandel ned med 2,6 prosent i Danmark og 2,1 prosent i Norge. Sverige hadde en økning på 2,3 prosent i samme periode.

Internasjonale sammenligninger
  Verdiindeks Volumindeks, sesongjustert.
  Endring i prosent.
Juni 2007-juni 2008
Endring i prosent
  Juni 2007-
juni 2008
Mai 2008-
juni 2008
Sverige 2,3 -3,8 2,0
Danmark -2,6 -3,5 -1,6
Norge -2,1 0,1 -0,2