2964_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
2964
Vekst i detaljhandelen på 1,2 prosent
statistikk
2008-06-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenmai 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i detaljhandelen på 1,2 prosent

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 1,2 prosent fra april til mai i år, viser volumindeksen for detaljhandel justert for sesongvariasjoner.

Sesongjustert volumindeks for butikkhandel med bredt vareutvalg, som i hovedsak består av dagligvarebutikker, gikk opp med 0,6 prosent fra april til mai i år. I samme periode økte sesongjustert volumindeks for andre nye varer, som klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer, med 2,6 prosent.

Detaljomsetningsindeksen i volum, sesongjustert 2000-2008

Uten justering for sesongvariasjoner omsatte detaljhandelsbutikkene for 6,9 prosent mer i mai i år enn mai i fjor, målt i volum. Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger økte omsetningen i volum med 8,1 prosent i samme periode. Omsetningen i butikker med bredt vareutvalg, som hovedsak består av kolonialforretninger, økte med 7,4 prosent i mai i år sammenlignet med mai i fjor. Butikker som fører apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler hadde lavest vekst i omsetningsvolumet. Her var veksten 1,6 prosent.

Mer salg av vin, brennevin og mat

Salg av vin og brennevin økte omsetningen i verdi (ikke justert for prisendringer) med 13,8 prosent i mai i år sammenlignet med mai fjor. Kolonialforretninger hadde en økning på 11,4 prosent i samme periode. Detaljhandel utenom butikk, som blant annet omfatter postordre- og internettsalg, hadde derimot en nedgang på 0,1 prosent.

Salg av sko, klær og byggevarer økte

Butikker med salg av sko økte omsetningen i verdi med 10,8 prosent i mai i år sammenlignet med mai i fjor. Butikkhandel med klær og byggevarer hadde like stor økning i omsetningsverdien, med 8,5 prosent vekst i samme periode. Totalt økte detaljhandelsbedriftene omsetningen i verdi med 8,6 prosent i mai i år sammenlignet med mai i fjor.

Detaljomsetningsindeksen. Mai 2008. 2000=100
  Mai 2008 Endring i prosent
  April-mai 2008 Mai 2007-
mai 2008
Juni 2006-mai 2007-
juni 2007-mai 2008
Januar-mai 2007-
januar-mai 2008
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Verdiindeks eksklusiv merverdiavgift  144,5   8,6 7,4 6,7
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks ujustert  140,1   6,9 6,6 5,3
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks sesongjustert  141,6 1,2 6,1 6,2 4,4

Nedgang i Sverige

Sammenligning av sesongjustert volumindeks for detaljhandel i Skandinavia viser at Sverige hadde en nedgang på 1,7 prosent fra mars til april i år. Danmark og Norge hadde derimot en vekst på 0,4 prosent. Fra april i 2007 til april 2008 steg ujustert verdiindeks for detaljhandel med 13,6 prosent i Norge, 6,2 prosent i Sverige og 4,9 prosent i Danmark.

Internasjonale sammenligninger
  Verdiindeks Volumindeks, sesongjustert
  Endring i prosent. April 2007-april 2008 Endring i prosent
  April 2007-april 2008 Mars 2008-april 2008
Sverige 6,2 0,5 -1,7
Danmark 4,9 0,6 0,4
Norge 13,6 3,2 0,4