2966_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
2966
Stabil detaljhandel
statistikk
2008-05-29T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenapril 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabil detaljhandel

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,4 prosent fra mars til april i år, viser volumindeksen justert for sesongvariasjoner.

Detaljomsetningsindeksen i volum, sesongjustert 2000-2008

Sesongjustert volumindeks for butikkhandel med bredt vareutvalg, som i hovedsak består av dagligvarebutikker, hadde en vekst på 0,5 prosent fra mars til april i år. I samme periode gikk sesongjustert volum for andre nye varer, som klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer opp med 0,1 prosent.

Omsetningsindeksen for mars og april er vanskelig å sammenligne med tilsvarende måneder i 2007 på grunn av påsken. Den sesongjusterte indeksen tar hensyn til påskens plassering, men det er vanskelig å korrigere for påskehandelen. Den sesongjusterte indeksen for mars og april er derfor mer usikker enn de sesongjusterte indeksene for de andre månedene.

Uten justering for sesongvariasjoner omsatte detaljhandelsbutikkene for 12,0 prosent mer i april 2008 enn april 2007, målt i volum. Detaljhandel utenom butikk, som blant annet omfatter postordre- og internettsalg, hadde størst økning med 20,3 prosent. Butikker med næringen apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler hadde en vekst i omsetningsvolumet på 14,8 prosent.

Butikkhandel med andre nye varer, som klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer, hadde en volumvekst på 14,5 prosent i samme periode.

Bra salg av byggevarer, klær og sko

Butikker med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer omsatte i verdi (ikke justert for prisendringer) for 16,1 prosent mer i april 2008 enn i april 2007. Butikkhandel med klær og sko økte omsetningen i verdi med henholdsvis 14,9 og 14,6 prosent i samme periode. Totalt økte detaljhandelsbedriftene omsetningen i verdi med 13,6 prosent i april 2008 sammenlignet med april 2007.

Detaljomsetningsindeksen. April 2008. 2000=100
  April 2008 Endring i prosent
  Mars-april 2008 April 2007-
april 2008
Mai 2006-april 2007-
Mai 2007-april 2008
Januar-april 2007-
Januar-april 2008
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Verdiindeks eksklusiv merverdiavgift  136,6   13,6 7,2 6,2
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks ujustert  133,0   12,0 6,5 4,8
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks sesongjustert  139,6 0,4 3,2 6,1 3,9

Nedgang i Danmark og Norge

Sammenligning av sesongjustert volumindeks for detaljhandel i Skandinavia viser at Danmark og Norge hadde en nedgang på henholdsvis 2,1 og 0,4 prosent fra februar til mars i år. Sverige hadde derimot en vekst på 0,4 prosent. Fra mars i fjor til mars i år gikk ujustert verdiindeks for detaljhandel ned med 4,8 prosent i Norge og 2,5 prosent i Danmark. Sverige hadde en økning på 0,3 prosent i samme periode.

Internasjonale sammenligninger. 2000=100
  Verdiindeks Volumindeks, sesongjustert
  Mars 2008 Endring i prosent.
Mars 2007-mars 2008
Mars 2008 Endring i prosent
  Mars 2007-mars 2008 Februar 2008-mars 2008
Sverige  111,4 0,3  116,7 3,8 0,4
Danmark  126,3 -2,5  125,2 -2,9 -2,1
Norge  124,5 -4,8  139,1 3,3 -0,4